Cultuurpublicist

CULTUURPUBLICIST, REDACTEUR, MEDEWERKER

Gerhild van Rooij geeft cultuur, kunst, monumenten, erfgoed, literatuur een context. Als auteur, kunstenaar, theatermaker, spreker en curator verbindt zij in cultuurrubrieken en recensies disciplines, culturen, tijdperken en perspectieven. 

  Medewerker Nieuwsbrief Observeum.nl, museum en sterrenwacht, Burgum, maandelijks,1.4.2020 -heden rubriek In de Collectie (Object van de maand) +
maandelijks,1.6.2023 -heden rubriek Boekbespreking
+ incidenteel: In het Observeum, nieuws over o.a. de
wisselexposities  

Most Magyarul, Hongarije Magazine, glossy, uitgever E. van Schie,
2001-heden i
ntercultureel perspectief op musea, kunst, erfgoed, muziek, theater, literatuur, numismatiek en geschiedenis, waaronder meerdelige bijdragen 
Gerhild Tóth-van Rooij korte biografie en lijst van publicaties in Most Magyarul! | Most Magyarul!

  RTVNOF (vm RTVK30) Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, Dantumadiel en Noardeast-Fryslân
31.3.2020 – heden Te zien in… (271x kunst, monument, erfgoed, muziektheater, literatuur
(+ ruim 30 ongenummerde nieuwsitems)

Trynwâlden Online, Aldtsjerk, Gytsjerk, Mûnein/Readtsjerk, Oentsjerk, Ryptsjerk, Wyns,
rubriek In de Trynwâlden, 1.4.2020 – heden (81x kunst, erfgoed)

Kunst, erfgoed, landschap, boek, gedicht, monument, historische figuren in de regio
hardcopy: De brêgebidler (Aldtsjerk) 31 x (kwartaa)(
hardcopy Heidepraet (Noardburgum) 141 x
hardcopy en online; De Harker (Lippenhuzen in Opsterlân) 71x
hardcopy archief: De Koeketromp (Oentsjerk, opgeheven), De Einekoer (Gytsjerk, incidenteel), Mei Inoar (Suwâld, 6x), Ut de Twa Doarpen (Mûnein en Readtsjerk), Tusken Wâld en Wetter (Hurdegaryp), Yn’e line (Tytsjerk, incidenteel).

ARCHIEF:

     Uitgeverijpenn.nl, Fryslân Markant,16 x (2.1.2018 – 12.2.2020) Cultuur, erfgoed, geschiedenis, natuur o.a https://issuu.com/penncommunicatie/docs/fm18-1_online  
Emancipatie, literatuur illustraties Vrouw vrouwenkrant, SOFA Amsterdam,

idem Vrouwenkrant, Utrecht
idem Lover (Internationaal Informatiecentrum/Archief Vrouwenbeweging)
Erfgoed 1x SA!  idem Sa24.nl regiokrant, zie ook Trynwâlden online, RTVNOF
Film 2x, Filmkrant NNFF, Noord Nederlands Film Festival, Most Magyarul
Filosofisch 12x, Tattwa, Tattwa bulletin (id. oecumenisch) 
Friese funerale cultuurgeschiedenis 5x Waardig Afscheid  (uitgeverij PENN, 15.000 ex)
Grafiek, boekkunst 1x Palet Magazine (Arti, Alkmaar)
Grafiek 1x Grafiekmagazine RAAM, 3x Forma Aktueel Forma Aktua
Hout Historisch 2x Aktie-Radius (Radius, Nederlandse Vereniging van Houtdraaiers)
Keramiek 15x Klei Keramiek Magazine / Keramiek in al zijn facetten (or. Klei & Hobby St. Klei) en
Keramiek NVK, Nederlandse Vakgroep Keramisten, nu Klei Keramisch Magazine 
Kunst, Beeldhouwen i.m. 1x nkvb.nl (Nederlandse Kring van Beeldhouwers online) 
Kunst, erfgoed, musea
13x Pluskrant Magazine Gerhilds Kunst & Erfgoedrubriek)
Kunst, musea 12x FRIA.nl (Friese Kunstenaarsvereniging)

Kunst 61x kunst van de dag, online op Galeries.nl van Kunstnu.nl (2016 en 2018)
Kunst 3x Artschool Magazine (educatief)
kunst, muziek, boeken 172x Gerhilds rubriek online Pluskrant.nl UitInMedia 2014-2017
 
62x Gerhilds rubriek (nr.173-235) Plusnu.nl, Novum Media 2018-2019 
Literair erfgoed online
3x wgvandehulst.nl (bewaard bij KB, Koninklijke Bibliotheek) 
Musea Numismatiek 2x Impost (Belasting & Douane Museum)
Necrologie kunstenaars, online Keunstwurk.nl 1x
Necrologie In: Klei (magazine); kranten Actief (Media/Trio-Actief),
HOF (Informatief regio agenda Heerenveen)
1x Nieuwe Dockumer Courant
Numismatische kunst en musea 9x Muntkoerier 
Proza Eigen literair werk Proza 1x Friesland Post
Poëzie eigen literair werk 1x Sa, 1x De woudklank, 2x Heidepraet
Schermen 2x Touché (KNAS, Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond)
Sporthistorie, kunst redacteur 4x Smallingerland Sportief 2018, 2019
Theater-etymologie, online typsfans.nl 3x, idem typsfans.be 3x, XAPP.nl 3x
Textiel/fiber 10x Textiel Plus, Weven (Weefnetwerk) textiel. kunst, boeken
(Volks)literatuur, kunst 8x De fleanende Krie (KFFB, Kristlik Fryske Folksbibleteek)
Divers Nieuwsblad Noord-Oost Friesland (Dokkum, Kollum)

 ca 50 folders Galerie Bloemrijk Vertrouwen en GBV Kunst & Concertzaal