Lezingen


Cultuurpublicist, auteur en curator Gerhild van Rooij is sinds 1974 gastspreker. Beschouwingen op maat voor musea, overheid, festivals, galeries, culturele centra, genootschappen, nationale en regionale TV en Radio in Nederland en Duitsland.
(gerhildvanrooij@gmail.com)

Jan Loman.  ‘Kunststof en kunst’, Portiersloge Groningen, foto Liesbeth, ‘Eva Besnyö’, Gein Cultuur (GCG), foto Farhad Manooshan

VERWACHT
16.05.2024  Erzi en Feri Gelencsér GBV
04.05. 2025 Oral history verhalen bij Sporen van oorlog en natuur, Drachten bibliotheek

2024
19.04+20.04. 2024  Leven en werk Ferenc Gelencsér vanaf vlucht in 1956, GBV
10.04.2024 Ureterp. Hannekemaaierspad (Besloten)
13.04.2024 Gevluchte fotografes o.a. Besnyo (ivm 15.4.2024 Friese Bevridingsdag
7.3.2024, 14.3.2024, 20.04.2024, 27.04.2024, GBV  Gevluchte vrouwen Aldtsjerk GBV:
4x in GBV: 7.3 Zsuzsi Dencs, auteur (Hongarije) boek, 14.3 Sjoukje/Dé, vrouw van Jan Loman (Indië), 20.3 Artisttalk/poëzie o.a exposanten Gevluchte vrouw; 27.3 Maria Klazina, Rotterdam 1940 / Stolwijk.
1.03.2024 Jan Loman in Bolsward, museum De Tiid ,Bolsward.
4.02.2024 Ton Aartsen, twee culturen verbinden in werk en leven, GBV, Aldtsjerk
17.01.2024 Hannekemaaiers en poepen onderweg, voor Vrouwen op weg, Pro Rege Donkerboek
06.01.2024 Het hart boven de lamp, Driekoningenverhaal Bellingwolde (Besloten)

Selectie

10.09.2023. Lodewijk de Vries, schilder Laatste Jofel, Joodse Cultuurdag 13 (stopt), Tresoar, Leeuwarden
23.09.2023 Magdi Ubbens kunsthistorica,. Most Magyarul Hongarije Magazine, Hongarije Plaza,  Barneveld
17.11.2023 Verhalenavond Portret van Eise Eisinga door W.B. van der Kooi, GBV, Aldtsjerk
4.11.2022, 20.00 uur Willem Bartel van der Kooi, in Augustinusga of Surhuisterveen
18.9.2022 Jofel Cultuur 12, Emmie van Lier, Tresoar, Leeuwarden
3.10.2022 Hannekemaaiers en poepen in Friesland, Ouderensoos Opeinde, Opeinde
30.7.2022 Landschapspoëzie bij werk Jentsje Popma, Grote Kerk, Drachten,

Jofel reeks

Gastspreker: o.a.
Aldtsjerk beeldenwandeling jaarlijks in maart en op aanvraag  (kunst door vrouwen 2022 9,10,16 maart)
Aldtsjerk (GBV, Oerein), Amsterdam (American Book Centre) idem (Kosmos), Augustinga/Steansga (Grote kerk,LF2018/Potraits&Paradise, idem dorpshuis)
Barneveld (Hongarije Plaza), Beetsterzwaag (Lycklamahuis LF18, 2x, De buorskip 2x), Burgum (Kruiskerk), Bolsward (museum De tiid 1.3.2024) Buitenpost (Mariakerk),
Donkerbroek, Pro Rege
Dokkum (Mooi werk), Groningen (Synagoge) idem (Mennohuis en Doopsgezinde kerk) idem (SKPN-HAVIK),
Drachten (Bibliotheek), idem (Grote Kerk)
Gorredijk (Museum Opsterland), Goutu (Landbouwmuseum), Groningen (Fonteinkerk; SKPN),
Haren (Biotoop) Heerenveen (Museum Haren), idem (Bibliotheek) Hurdegaryp (MFC Maskelyn),
Leeuwarden (Museumhuis Huis van Eysinga, Hendrick de Keyser)  idem (Tresoar)
Metslawier (Veldzicht, vlasroute follow the blue line)
Roden (Doornakker)
Sleat/Sloten (Museum Sloten)
Schiermonnikoog (Landall Vita Maris,LF18)
Tolbert (Oudheidkamer Fredewalda)
Utrecht (diverse wijken, dichterskring), idem (Bijnckershoek)
Twijzelerheide (Stalkestins/Keunstkrite)
Vianen (Hongaars Ontmoetingscentrum, Mikes)
Wolvega (Lycklama Stins, LF18)

Voor organisaties als Bierumer school (Bierum), Fryslân Dok (Omrop Fryslân TV), Gein Cultuur (Groningen), Jofel Cultuur (Leeuwarden), Shalom Culture (Groningen), SKPN (Groningen), Hongaarse school (Haarlem), Mikesz Kelemon Kor (Vianen),  Pilat familie/Landbouw Museum (Goutum),  Keunstkrite (Augustinusga), Paradise & portraits, Augustinusga, Cultbee; Historisch Beetsterzwaag; LF2018 (Beetsterwaag), Historische Vereniging Achtkarspelen (Buitenpost),  LF 18 (Leeuwarden Friesland Culturele Hoofdstad van Europa), Verhalenavond o.a. Hendrick de Keyzer (Leeuwarden),  diverse musea  en galeries

LF2018
Willem Bartel van der Kooi (1768-1836) schilder, prof. in Franeker,
jonker Tinco Lycklama, grafkapel, wereldtentoonstelling in Parijs, Wolvega)
Tinco en Juliana, de Neogotische kapel te, Wolvega
Tinco, kostuums en maskers op schilderijen Perzische miniaturen,)
Jonker Tinco Lycklama à Nijeholt en zijn gekostumeerd bal in 1874
Weldoenster Juliana Agatha Jacba baronesse thoe Schwatzenberg en Hohenlansberg
Historische vrouwen Literair/Europese muziek-/danstheater/mime/toneelo.a.
Auteur Marie Luise Fleisser, auteur
Hadewych, 13de eeuws mystica, eerst bekende vrouwelijke dichter uit de Lage Landen
Catharina van Rennes, dirigent, componist, sopraan, pianist, zangdocent, auteur en feminist
Fanny Hensel-Mendelssohn-Bartholdy, pianiste, componiste, dirigente in 19de eeuw
idem voor kinderen: Kon een mooi rijk meisje componist worden en optreden Fanny Hensel 

Ballerina Maya Plisetskaya, baanbrekend prima ballerina assoluta, 20ste-21ste eeuw
Actrice Emmy van Lier, toneel dans, mime, voordracht, film, gedichten
Sluit aan op Ontwikkelingen in toneel en mime, Tweede helft 20ste eeuw

Mimeclown Nelly Ploeg  20ste-21ste eeuw
Muziek, o.a.
Bartók, Béla, pianist, indringend vernieuwer als componist en muziekerfgoedverzamelaar
Dohnányi, componist, docent, auteur een bewogen leven, klassiek
Haydn en Esterházy  en Haydn voor kinderen
Kodály, Zoltán, nationale componist in Hongarije, muzikaal-erfgoed bewaarder, vernieuwende domisatie
Lajtha, László, etnomusicoloog en componist naast Kodály en Bartók
Lehar Sr., marsen en meer dans- en miltaire kapelmuziek
Léhar jr., meer dan vernieuwer van operettes
Ligeti, Györgyi (1923-2006), baanbrekend componist in de 20ste eeuw ((18.9’17
Hessel Fluitman, Fries Dagblad: “Met haar enthousiasmerende verhaal brak Van Rooij een lans voor de composities van Ligeti”)

Liszt, Franz (Ferenc), oprichter Koninklijke Nationale Academie voor Muziek, nu Liszt AcademieL
Tsjaikowsky ‘Drie wereldberoemde balletten van componist’ Tsjaikofsky (3 delen of samengevat)
Weiner, Leo, componist, pianist, docent, etnologische muziekverzamelaar, inspirator van velen
Erfgoed
Gapers, uithangtekens van apothekers en drogisten,  Oosterse geneesheren,
Historische drogisten, apotheken, suiker, VOC, kwakzalvers, komedianten en meer

Speculaas, Vrijers van Sint Nicolaas, geschiedenis van speculaasbakkers
Kermiskoek, taai speculaas,  betekenis van de figuren, attributen en dieren
Vrouwen op kermiskoeken, speculaas en taai (afbeeldingen verklaard)
Paraplu’s,  1, poëtische geschiedenis, eeuwenoud accessoire voor dames,  2Paraplu’s in de kunst,
Beeldende kunst
Hali monumentaal werk in openbare ruimte, Solar Orbit Transit Station (Biotoop, Haren)
Jan Loman, objecten, beelden, schilderijen, collages, grafiek, assemblages, haiku en waddenlogo
+lezingen Loman en Het Waddenlogo, Loman en Schiermonnikoog, Loman en zijn haiku, Loman in Gorredijk
Evá Mendlik
, beelden, 2e generatie van De groep van de figuratieve abstractie, Eva-Mendlik

Vasarely op-art en Hongaarse kunstenaars
Tekenen, historische en hedendaagse tekenkunst (Kunsthuis Secretarie, Meppel)
‘Kunst in openbare ruimte’ en beeldenwandelingen, Drachten, Oentsjerk, Hurdegaryp, Dokkum etc. (tarief op aanvraag)
Munein Wandeling sporen van vlasfabriek en molen (molensteen), beeld Frans Ram, klok, ulebord,
Aldtsjerk  beeldenwandeling I vrouwen Krabbedam, Kanselaaar, Feitsma, Broersma
Aldtsjerk  beeldenwandeling  II Moenikes, Veurman, Hutting, wapensteen
Hurdegaryp, beelden Kuypers, van Kampen, vm. Gerlofsma, vm Roebers, gevelstenen, beeldmerken, vanen, uleboerd

Commedia dell’arte, Italiaanse Comédie, historische clowns, mime geschiedenis, maskers
Historische theatermonologen o.a. Gesluierd, 1e vrouwelijke toneelspeelster Colombina
17e eeuws toneel geschiedenis. Ontwikkeling kluchten . auteurs:
1. Brederode toneelfiguren
2.J. van Hout zijn Loterijspel, goede doelen loterij in zijn tijd.
3. Focquenbroch, kluchten

4. Komedianten.
Oude beroepen
1 Mandenmakers, manden van biezen, tenen en omwonden stro
2 Bezems en boenders in de kunst, maken, uitventen,  luifelverkoop (hei, vlas, berk, wilg) 
3 Poepen, herkomst, poepenkruizen, kunst en historisch en als toneel
4 Rondtrekkend theater en kwakzalverij op marktpleinen 
5 Snaveldokters historisch, in het theater en de kunst
6 Marskramers, diverse lezingen
7 Paraplukoop
8 Oude kinderspelen en uitspanningen tytsjerksteradiel
9 Hondenwagens

Herman Gorter langs Amstel en Luts (Gemeentehuis Balk, kunstgroep, Gorterfestival)
Hongaarse auteurs o.a. Szábo
Hanna Elisa Walsh,
boeken en beeldend werk

Balletgeschiedenis, grote klassieke balletten, balletcomponisten, hofdans, dansverniewers
Mime ontwikkeling in Nederland, zie ook Emmy van Lier en Nelly Ploeg

Numismatisch
‘Ballade van een stuiver’ en ‘Tinkeling van een dubbeltje’ geschreven voor expositie in Belasting & Douanemuseum in Rotterdam


 
GBV Biotoop
 * GBV, Arti et Amictiae, Nederlandse Kring van Beeldhouwers, The Dutch Society of Sculptors, www.nkvb.nl  7.1.2015 
– Tjitte Wierdsma in gesprek met Gerhild van Rooij, oeuvre beeldend en schrijvend ,Martinuskerk Giekerk
– 13.2.2015 GBV De stem van Vrouwtje Bezemsteel, Anni Lindeboom herinnerd (voordracht, single, lp, radio, tv jaren ’50-’60, exposities grafiek, illustraties, kunstenaarsboeken), Rotterdam

Heeft u interesse voor een lezing, beschouwing naar uw bijzondere wensen, of om bij tewonen?
Neemt u dan contact op met
Gerhild van Rooij, ✆ 058-2561176 | ✉ gerhildvanrooij@gmail.com
Gerhild voerde opdrachten uit voor musea, het Rijk, bedrijven en particulieren in Nederland en daarbuiten.