Audio

Atelierbezoek op afspraak, Van Sminiaweg 70, 9064 KE Aldtsjerk
✆ 058-2561176 ✉ gerhildtvr@cs.com

AUDIO
1 Voordracht vertalingen poëzie, haiku Kartoffelktautfeuer, Kaufer op cd
2 Auteur en deel voordracht op band Muntmonologen bij 100 jaar Bank Bercoop
3 Gesproken boek Bevrijd Verloren, auteur
4 Auteur drie gedichten uit Jubel, liedtekst in compositie van Renilde Duif
5 Kunst Riet Gerhild van Rooij inspiratie voor poëzie Swierenga en compositie Renilde Duif
6 Gedicht Klein Doekje in orkestlied, compositie Ingrid Beerda
7 Video art-tapes van VIDUO, o.a. audio, bij MonteVideo, internationaal getoond
8 Anders bewegingssuggestie bij liederen uit Liedboek
9 Second live concerten
met jongeren op zelfgebouwde instrumenten van ‘restmaterialen’
10 ingelezen rui 80 haiku van Jan Loman voor Tresoar
11 voordracht  haiku Loman in animatie een zwaluwvlucht, in swelleflecht, van Anne Fie Salverda
12 voordracht  haiku Loman in animatie strandwandeling bij eb,  strânkuier by eb van Anne Fie Salverda

NB Zie Installaties voor meer geïntegreerd audiogebruik
Niet opgenomen: Monologen of poëzieoptredens in musea, theaters en op festivals (Fries, Nederlands)
Poëzie-optredens, interviews over beeldend of literair werk sinds jaren 80 op nationale of regionale radio


1. Vertaling voor boek of cd uit en in Duits, Fries, Nederlands

Gerhild Tóth-van Rooij       Dubbelcd Kartoffelkraütfeuer, Gedichte H.E. Kaüfer Vertaling en voordracht Gerhild;
Gerhild Tóth-van Rooij       Dubbelcd Kartoffelkraütfeuer, o.a. ‘Samenkorn’ Gedicht H.E. Kaüfer over pentekening Gerhild

2. Muntmonologen, Fries, Nederlands, Stellingwerfs. Audio in historische kluis, bij 100 jaar Bank Bercoop
Gerhild Tóth-van Rooij        8 Muntmonologen over het leed van Nederlandse munten, toen de euro ze verdrong
                                        (Bank Bercoop, Open Stal. Audio opname  Nederlands, Gerhild Tóth-van Rooij, tellingwerfs vertaling met dank aan Stichting Stellingwarfse Schrieversronte door Johan Veenstra, (zanger Stellingwerfse columnist, schrijver) FRIES met dank aan FLMD (Friese Letterkundige Museum Dienst) Friese medewerker bank Bercoop is opnameleider

  
3. Gesproken boek          2 pentekeningen uit Bevrijd Verloren (omslag zie boekenpagina)
Gerhild Tóth-van Rooij       Bevrijd Verloren. Poëtisch proza. Gesproken boek voor blindenbibliotheek door derden ingelezen.

4. Gedichten en beeldende kunst van Gerhild: inspiratie voor componist Renilde Duif, en auteur A.C. Swierenga
1. Omslag Jubel, 2-talige poëziebundel over muziek (Nederlands, Duitse vertaling) met houtdruk,
2. Gedicht Compositie uit Jubel, getoonzet
, meerdere keren uitgevoerd
3. Omslag partituur Riet, met Riet, gemengde techniek op papier van Gerhild (zie bij Riet).
4. Bevroren, getoonzet gedicht (Aleid Swierenga) uit Riet (Renilde Duif) geïnspireerd op beeldend werk van Gerhild

Jubel, tweetalige dichtbundel van Gerhild Tóth-van Rooij  Bladmuziek Compositie van Renilde Duif, piano, zang, fluit, liedtekst Compositie, gedicht uit Jubel van Gerhild van Rooij         Partituur Riet, Renilde Duif, tekst Aleid Swierenga over beeldend werk Gerhild Tóth-van Rooij (ook op omslag)   Bevroren uit Riet, compositie Renilde Duif, tekst Aleid Swierenga bij kunst Gerhild van Rooij
a                                        b                                                     c                                              d


5. Gedichten van Gerhild in koorzang, lied 
(zie Duifmuziek.nl)                                                                            Zie foto

Renilde Duif, componist        Triller,         canon voor koor,                 Gedicht uit: Jubel,            Gerhild Tóth-van Rooij (a)
Renilde Duif, componist        Rondzingen, sopraan, blokfluit, piano,      Gedicht uit: Jubel,            Gerhild Tóth-van Rooij (a)
Renilde Duif, componist        Compositie,  sopraan, piano,                   Gedicht uit: Jubel,            Gerhild Tóth-van Rooij (a-b)
Kunst van Gerhild als inspiratie voor poëzie en compositie
Aleid Swierenga, auteur       Riet, 9 gedichten, ook als liedteksten, bij: Beeldende werken Riet,  Gerhild Tóth-van Rooij

Renilde Duif, componist        Riet, 9-delig  bamboefluitkwartet, -klarinet, lier, koor s-a-b-t, sopraan, liedtekst A. Swierenga
                                         premiere in Muziekgebouw aan het IJ, 2008 www.youtube.com/watch?v=nNWpXiQh6vI      (c, d)

Klein doekje (foto Gerdien Romeijn), 1e schetspartituur

6. Klein Doekje orkestlied van Ingid Beerda op tekst van Gerhild van Rooij
Ingrid Beerda, componist    Klein doekje, orkestlied, 6.13 minuten, 118 maten, voor sopraan, harp en strijkorkest

7. Art-tapes Gerhild van Rooij en in VIDUO met John Blogg, bij Galerie MonteVideo.
Art-tape De afwas, U-Matic (professionele video voor tv), VIDUO*, idee, regie, geluid, in 1982 in catalogus Galerie MonteVideo
Art-tape Muur, U-matic                                                    VIDUO*, geluid Gerhild van Rooij in 1982 in catalogus Galerie MonteVideo
*Galerie MonteVideo, in 1978 opgericht door René Coelho, richtte zich op video als autonome kunstvorm in een tijd dat video voornamelijk gebruikt werd voor registratie van performances en documentaires.
Art-tapes views in Amsterdam o.a. Open studio, de RAI, De Melkweg en op internationale festivalpodia.
Ook in galeries  in Nederland en Duitsland en op tv uitgezonden door SALTO

*VIDUO, bestaand uit Gerhild van Rooij en John Blogg, samen lid van de Vereniging van Media Kunstenaars in 1983, opgericht als Vereniging van Videokunstenaars, die o.a. Time Based Art oprichtte dat in 1993 fuseerde met MonteVideo.


Boek, Werkboek (zie. bijdrage Gerhild), cd’s Geroepen om te zingen (NUR 709)

8. Geert Tromp  Werkboek bij Geroepen om te zingen, Liturgische Uitgeverij Narratio, 1e druk 1994, 176 pp. losbladig
In samenspraak met ca. 200 gemeenten stelde Geert Tromp een liedbundel met ca. 255 liederen samen voor de
jeugd (naast Liedboek voor de Kerken), in braille bij Christelijke Bibliotheek voor slechtzienden en blinden, Ermelo

Gerhild Tóth-van Rooij bijdrage: voorbeeld expressief bewegen bij zang (EAN 9789052630557, ISBN905263057

9. diverse second live instrument concerten en gongconcerten