Home


2 3

LF 2018 Jan Loman lezing ©Sietse de Boer. Friese Horizon ©Gerhild van Rooij, Museum Dr8888+ ACID intenationaal  

Welkom, ook op https://www.facebook.com/gerhild.vanrooij en Linked In
Do you wish the text in English? Please mail to gerhildvanrooij@gmail.com


30 september jl. werd in Tresoar in Leeuwarden de gedichtenbundel Grensoverschrijdend, de haiku van Loman/ Grinskruzend, de haiku fan Loman feestelijk ten doop gehouden.

Ik ben blij de Gastcurator en Curator te zijn van de dubbeltentoonstelling Jan Loman, Grensoverschrijdend in Tresoar en GBV van 20 augustus t/m 31 oktober 2021:

 

Artist statement – Verbeelden en verwoorden is voor mij beeldende kunst, tekst en theater ineenweven
Cultuurpublicist statement – Cultuur, kunst, erfgoed, muziek en literatuur een context geven
Observeum (Streekmuseum en sterrenwacht)

Inspiratie – Nuances die het alledaagse of mensen iets tijdloos geven, culturen en natuur 

Televisie – (na lezingen en artikelen) bijdrage aan ‘Hantsjemier tot Paprikapoal’ (Omrop Fryslân), 17.11.2019, npo2
Regionale televisie, portret in achtdelige serie Kleurrijke mensen in Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen 15.01.2021
klik hier: Portret van Gerhild van Rooij en Andries Tóth uit Aldtsjerk – YouTube

Gerealiseerde opdrachten – Kunst: relatiegeschenken, autonome foto’s, schilderijen, installaties, objecten, grafisch design
voor diverse Musea, het Rijk, bedrijven en particulieren in Nederland en daarbuiten
Documentaire fotografie – in opdracht onder meer ambassade, festivals, artiesten, musici, kunstenaars, magazines

Beschouwingen – Gastspreker, cultuurpublicist voor musea, festivals en cultuurinstellingen
en o.a.
Most Magyarul Hongarije Magazine, glossy, Uitgever Edwin van Schie

Curator – Galerie Bloemrijk Vertrouwen / GBV Kunst & Concertzaal sinds 1989
Gastcurator – voor culturele instellingen, o.a. Tresoar , Visio, Museum Opsterlân (Jan Loman project)