Auteurs statement Als cultuurpublicist geeft Gerhlid van Rooij cultuur, beeldende kunst en erfgoed een context.
In ruim 50 verschillende uitgaven verschenen ruim 500 beschouwingen, recensies en interviews rond cultuur en erfgoed
Als kunstenaar, theatermaker, spreker en curator verbindt de auteur disciplines, culturen, tijdperken en perspectieven.

Most Magyarul, Hongarije Magazine (sinds 1996, glossy) uitgever Edwin van Schie
ca 160x, 2001-heden. Hongaarse cultuur in intercultureel perspectief, musea, kunst, erfgoed, muziek, literatuur, geschiedenis         
http://www.mostmagyarul.nl/medewerkers-munkatarsaink, zie: gerhild-toth-van-rooij-korte-biografie-en-lijst-van-publicatiesl


 
  Leeuwarden, www.uitgeverijpenn.nl, Fryslân Markant en Waardig Afscheid
11x in Fryslân MARKANT/Waardig Afscheid, kwartaalmagazine (10.000 ex., zomer 15.000 ex)  2018-heden
http:/
/www.fryslanmarkant.nl https://issuu.com/penncommunicatie/docs/fm18-1_online  idem 18-2,

Internetkrant PlusNu.nl,uitgave Novum Media, Drachten, 2018-heden
227x G
erhilds Cultuur- of boekrubriek (in 2014-2017 in Pluskrant.nl; PluskrantMagazine, uitgave UitInMedia)

Uitgeverij UitInMedia, Drachten, www.uitinmedia.nl, Smallingerland Sportief, 2018-heden
2x Gerhilds Sportrubriek over sporthistorie en sport in de kunst

 
Meer beschouwingen, recensies en interviews in vakbladen:
Keramiek
15x Klei Keramiek Magazine (12x Keramiek in al zijn facetten (Klei & Hobby Stichting Klei), Keramiek NVK, Nederlandse Vakgroep Keramisten, 2x Klei Keramisch Magazine); Textiel/fiber 7x, Textiel Plus, 3x Weven, Weefnetwerk; Kunst 3x Artschool Magazine (educatief); Grafiek, boekkunst 1x Palet Magazine (Arti, Alkmaar), 3x Forma Aktueel Forma Aktua; Hout 2x Aktie-Radius (Radius, Nederlandse Vereniging van Houtdraaiers); Film 2x, Filmkrant NNFF, Noord Nederlands Film Festival; Filosofisch 12x, Tattwa, Tattwa bulletin (id. oecumenisch); Numismatiek 9x, Muntkoerier; Musea 2x Impost (Belasting & Douane Museum); Schermen 2x, Touché (KNAS, Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond); (Volks)literatuur, kunst 8x De fleanende Krie, (KFFB, Kristlik Fryske Folksbibleteek); Emancipatie, literatuur illustraties in Vrouw vrouwenkrant, SOFA Amsterdam, Vrouwenkrant, Utrecht, Lover, (Internationaal Informatiecentrum/Archief Vrouwenbeweging)

Idem krant/streekblad/magazine:
Proza 1x Friesland Post, Poëzie 1x De woudklank, 2x Heidepraet, Kunst, erfgoed 13x Pluskrant Magazine Gerhilds Kunst&Erfgoedrubriek); Erfgoed 1x SA!; Necrologie 1x Actief (Actief Media/Trio-Actief), 1x HOF, (Informatief regio agenda Heerenveen); 1x Nieuwe Dockumer Courant (NDC Dokkum/Leeuwarden); divers Nieuwsblad Noord-Oost Friesland (Dokkum, Kollum) 
Regionaal, lokaal, kunst, erfgoed, literatuur: 17x De brêgebidler (Aldtsjerk), 1x De Einekoer (Gytsjerk), 28x De Harker (Lippenhuzen, 'Dorpsgeschiedenis en kunst',13x De Koeketromp (rubriek 'Kunst in Oentsjerk', 91x Heidepraet, (Noardburgum), 6x Mei Inoar, (Suwâld),16x Ut de Twa Doarpen (Mûnein, Readtsjerk),10x Tusken Wâld en Wetter (Hurdegaryp) en 1x Yn'e line (Tytsjerk),

Online:
Kunst, muziek, literatuur
172x Pluskrant.nl.UitInMedia.Kunst 61xGaleries.nl van Kunstnu.nl; Literair erfgoed
wgvandehulst.nl (3x opgeslagen bij KB, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag) Beeldhouwen i.m. 1x nkvb.nl, (Nederlandse Kring van Beeldhouwers); Theater-etymologie, typsfans.nl 3x, typsfans.be 3x, XAPP.nl 3x, Necrologie kunstenaars Keunstwurk.nl 1x, Kunst, musea 12x FRIA.nl (Friese Kunstenaarsvereniging),  Erfgoed 1x Sa24.nl (id. krant)

ca 50 folders Galerie Bloemrijk Vertrouwen en GBV Kunst&Concertzaal