CULTUURPUBLICIST: REDACTEUR, MEDEWERKER, RUBRIEKEN  

2021 Gerhlid van Rooij geeft cultuur, kunst en erfgoed een context.
A
ls auteur, kunstenaar, theatermaker, spreker en curator verbindt zij disciplines, culturen, tijdperken en perspectieven. 

Most Magyarul, Hongarije Magazine, glossy, uitgever Edwin van Schie, 2001-2021
ca 165 bijdragen, Intercultureel perspectief op musea, kunst, erfgoed, muziek, literatuur, numismatiek en geschiedenis          
Gerhild Tóth-van Rooij korte biografie en lijst van publicaties in Most Magyarul! | Most Magyarul!

 OBSERVEUM, museum en sterrenwacht, Nieuwsbrief, Bergum, 1.5.2020-2021
13x 'Object van de maand', 3x 'Cultuurbericht', Leuke weetjes: Het object van de maand - observeum.nl

  RTV NOF Tytsjerksteradiel Achtkarspelen (vm. Kanaal 30), 31.3.2020 -2021
100x Cultuurubriek Te zien in ...Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen, kunst, monument, erfgoed
RTVNOF.nl, ca. 900 tot 1400 woorden (+korte inleiding op kabel 70/120 woorden, 3 foto's)  
Trynwalden online ,Trynwalden.nl (Oentsjerk) 1.4.2020-2021
24x Kunst in de Trynwâlden (deel origineel of verkort ook op RTV NOF/vm kanaal30 )

ARCHIEF: 

     Uitgeverijpenn.nl, Fryslan Markant,16 x (2.1.2018 - 12.2.2020) C
cultuur, erfgoed, geschiedenis, natuur o.a https://issuu.com/penncommunicatie/docs/fm18-1_online  

Emancipatie, literatuur illustraties Vrouw vrouwenkrant, SOFA Amsterdam,
idem Vrouwenkrant, Utrecht
idem Lover (Internationaal Informatiecentrum/Archief Vrouwenbeweging)
Erfgoed 1x SA!  idem Sa24.nl regiokrant
Film 2x, Filmkrant NNFF, Noord Nederlands Film Festival
Filosofisch 12x, Tattwa, Tattwa bulletin (id. oecumenisch) 
Friese funerale cultuurgeschiedenis 5x Waardig Afscheid  (uitgeverij PENN, 15.000 ex)
Grafiek, boekkunst 1x Palet Magazine (Arti, Alkmaar)
Grafiek 3x Forma Aktueel Forma Aktua
Hout Historisch 2x Aktie-Radius (Radius, Nederlandse Vereniging van Houtdraaiers)
Keramiek 15x Klei Keramiek Magazine / Keramiek in al zijn facetten (or. Klei & Hobby St. Klei) en
Keramiek NVK, Nederlandse Vakgroep Keramisten, nu Klei Keramisch Magazine 
Kunst,
Beeldhouwen i.m. 1x nkvb.nl (Nederlandse Kring van Beeldhouwers online) 
Kunst, erfgoed, musea
13x Pluskrant Magazine Gerhilds Kunst&Erfgoedrubriek)
Kunst, musea 12x FRIA.nl (Friese Kunstenaarsvereniging)
Kunst 61x kunst van de dag, online op Galeries.nl van Kunstnu.nl (2016 en 2018)
Kunst 3x Artschool Magazine (educatief)
kunst, muziek, boeken 172x Gerhilds rubriek Pluskrant.nl UitInMedia 2014-2017
IDEM
62x Gerhilds rubriek (nr.173-235) Plusnu.nl, Novum Media 2018-2019 
Literair erfgoed online
3x wgvandehulst.nl (bewaard bij KB, Koninklijke Bibliotheek) 
Musea Numismatiek 2x Impost (Belasting & Douane Museum)
Necrologie kunstenaars, online Keunstwurk.nl 1x
Necrologie o.a. in: Klei (magazine); kranten Actief (Media/Trio-Actief),
HOF (Informatief regio agenda Heerenveen)
1x Nieuwe Dockumer Courant 
Numismatische kunst en musea 9x Muntkoerier 
Proza Eigen literair werk Proza 1x Friesland Post
Poëzie eigen literair werk 1x Sa, 1x De woudklank, 2x Heidepraet
Schermen 2x Touché (KNAS, Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond)
Sporthistorie, kunst
redacteur, 4x Smallingerland Sportief 2018, 2019
Theater-etymologie, online typsfans.nl 3x, idem typsfans.be 3x, XAPP.nl 3x
Textiel/fiber 10x Textiel Plus, Weven (Weefnetwerk) textiel. kunst, boeken
(Volks)literatuur, kunst 8x De fleanende Krie (KFFB, Kristlik Fryske Folksbibleteek)
Divers Nieuwsblad Noord-Oost Friesland (Dokkum, Kollum)

236 regionale kunst, erfgoed, monumenten, literatuur, cultuurgeschiedenis (update 10.03.2021)
021x De brêgebidler, Aldtsjerk, Kunst, kunstenaars, erfgoed in het dorp 
001x De Einekoer, Gytsjerk 
045x De Harker, Lippenhuzen, 'Dorpsgeschiedenis en kunst' www.lippenhuizeneen.nl/de-harker
022x De Koeketromp 'Kunst in Oentsjerk', ook erfgoed en geschiedenis 
114x Heidepraet, Noardburgum (Historisch Bergumerheide e.o.) kunst, erfgoed, geschiedenis
006x Mei Inoar, Suwâld
016x Ut de Twa Doarpen, Mûnein, Readtsjerk (kunst in Mûnein)
010x Tusken Wâld en Wetter, Hurdegaryp (Erfgoed en WOII)
001x Yn'e line, Tytsjerk 


ca 50 folders Galerie Bloemrijk Vertrouwen en GBV Kunst&Concertzaal