CULTUURPUBLICIST: REDACTEUR, MEDEWERKER, RUBRIEKEN 2021 

2021 Gerhlid van Rooij geeft cultuur, kunst en erfgoed een context en verbindt a
ls auteur, kunstenaar, theatermaker, spreker en curator disciplines, culturen, tijdperken en perspectieven. 

Most Magyarul, Hongarije Magazine (1996), glossy, uitgever Edwin van Schie
ca 165x, 2001-2021 Intercultureel perspectief, musea, kunst, erfgoed, muziek, literatuur, geschiedenis          
mostmagyarul.nl/medewerkers-munkatarsaink,  gerhild-toth-van-rooij-korte-biografie-en-lijst-van-publicatiesl

 OBSERVEUM (museum em sterrewacht), 1.5.2020-2021
Nieuwsbrief Observeum, 10x 'Object van de maand' en 3x 'Cultuurbericht'

  RTV NOF ( idem vm Kanaal 30) 31.3.2020 -2021
Cultuurubriek Te zien in ...Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen, kunst, monument, erfgoed .
Kabel ca. 70 of 120 woorden, 3 foto's,  web ca. 900./1250 of 1400 woorden, 89 afleveringen  

Trynwaldenonline/nieuws, 1.4.2020-2021,
18x Kunst in de Trynwâlden (deel origineel of verkort op RTV NOF, vm kanaal30 )

2021 
Kunst, erfgoed, geschiedenis regio: Heidepraet, De Harker, De Koeketromp, De Bregebidler

ARCHIEF REDACTEUR of MEDEWERKER 

     Uitgeverijpenn.nl, Fryslan Markant 
16 x (2.1.2018 - 12.2.2020) Cultuur, erfgoed, geschiedenis, natuur in Friesland
voorbeeld
https://issuu.com/penncommunicatie/docs/fm18-1_online  
Emancipatie, literatuur illustraties Vrouw vrouwenkrant, SOFA Amsterdam,
idem Vrouwenkrant, Utrecht
idem Lover (Internationaal Informatiecentrum/Archief Vrouwenbeweging)
Erfgoed 1x SA!  idem Sa24.nl regiokrant
Film 2x, Filmkrant NNFF, Noord Nederlands Film Festival
Filosofisch 12x, Tattwa, Tattwa bulletin (id. oecumenisch) 
Friese funerale cultuurgeschiedenis 5x Waardig Afscheid  (uitgeverij PENN, 15.000 ex)
Grafiek, boekkunst 1x Palet Magazine (Arti, Alkmaar),
Grafiek 3x Forma Aktueel Forma Aktua
Hout Historisch 2x Aktie-Radius (Radius, Nederlandse Vereniging van Houtdraaiers)
Keramiek 15x Klei Keramiek Magazine / Keramiek in al zijn facetten (or. Klei & Hobby St. Klei) en
Keramiek NVK, Nederlandse Vakgroep Keramisten, nu Klei Keramisch Magazine 
Kunst,
Beeldhouwen i.m. 1x nkvb.nl (Nederlandse Kring van Beeldhouwers online) 
Kunst, erfgoed, musea
13x Pluskrant Magazine Gerhilds Kunst&Erfgoedrubriek)
Kunst, musea 12x FRIA.nl (Friese Kunstenaarsvereniging)
Kunst 61x kunst van de dag, online op Galeries.nl van Kunstnu.nl (2016 en 2018)
Kunst 3x Artschool Magazine (educatief)
kunst, muziek, boeken 172x Gerhilds rubriek Pluskrant.nl UitInMedia 2014-2017
IDEM
62x Gerhilds rubriek (nr173-235,) Plusnu.nl, Novum Media 2018-2019 
Literair erfgoed online
3x wgvandehulst.nl (bewaard bij KB, Koninklijke Bibliotheek) 
Musea Numismatiek 2x Impost (Belasting & Douane Museum)
Necrologie kunstenaars, online Keunstwurk.nl 1x;
Necrologie In: Klei (magazine); kranten Actief (Media/Trio-Actief),
HOF (Informatief regio agenda Heerenveen);
1x Nieuwe Dockumer Courant 
Numismatische kunst en musea 9x Muntkoerier, 
Proza Eigen literair werk Proza 1x Friesland Post
Poëzie eigen literair werk 1x Sa, 1x De woudklank, 2x Heidepraet
Schermen 2x Touché (KNAS, Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond)
Sporthistorie, kunst
redacteur 4x Smallingerland Sportief 2018 en 2019
Theater-etymologie,online typsfans.nl 3x, idem typsfans.be 3x, XAPP.nl 3x
Textiel/fiber 10x Textiel Plus, Weven (Weefnetwerk)  textiel. kunst, boeken
(Volks)literatuur, kunst 8x De fleanende Krie (KFFB, Kristlik Fryske Folksbibleteek)
Divers Nieuwsblad Noord-Oost Friesland (Dokkum, Kollum)


235 regionale kunst, erfgoed, monumenten, literatuur, cultuurgeschiedenis
 (update 20.02.2021)
020x De brêgebidler, Aldtsjerk 
001x De Einekoer, Gytsjerk 
045x De Harker, Lippenhuzen, 'Dorpsgeschiedenis en kunst' ww.lippenhuizeneen.nl/de-harker
022x De Koeketromp 'Kunst in Oentsjerk'+gids
114x Heidepraet, Noardburgum (Historisch Bergumerheide e.o.)
006x Mei Inoar, Suwâld
016x Ut de Twa Doarpen, Mûnein, Readtsjerk (kunst in Mûnein)
010x Tusken Wâld en Wetter, Hurdegaryp (Erfgoed en WOII)
001x Yn'e line, Tytsjerk 

ca 50 folders Galerie Bloemrijk Vertrouwen en GBV Kunst&Concertzaal