Auteurs statement Als cultuurpublicist geeft Gerhlid van Rooij cultuur, beeldende kunst en erfgoed een context 
In ruim 50 verschillende uitgaven verschenen ruim 500 beschouwingen, recensies en interviews rond cultuur en erfgoed
Als kunstenaar, theatermaker, spreker en curator verbindt de auteur disciplines, culturen, tijdperken en perspectieven.

Most Magyarul, Hongarije Magazine (sinds 1996, glossy) uitgever Edwin van Schie
ca 160x  vanaf 2001 Hongaarse cultuur in intercultureel perspectief, musea, kunst, erfgoed, muziek, literatuur, geschiedenis
zie          http://www.mostmagyarul.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=235&Itemid=221


 
  Leeuwarden, www.uitgeverijpenn.nl, Fryslân Markant en Waardig Afscheid
8x in Fryslân MARKANT/Waardig Afscheid, kwartaalmagazine (10.000 ex., zomer 15.000 ex)  2018
http:/
/www.fryslanmarkant.nl https://issuu.com/penncommunicatie/docs/fm18-1_online  idem 18-2

Internetjrant van Novum Media, Drachten, 2018-heden
32x
Gerhilds Cultuurrubiek of boekrubriek (vervolg op 172 rubrieken in voormalig Pluskrant.nl)

Uitgeverij UitInMedia, Drachten, www.uitinmedia.nl, Smallingerland Sportief, 2018,
2x Gerhilds Sportrubriek over sporthistorie en sport in de kunst

 

Meer beschouwingen, recensies en interviews in o.a.:
Vakbladen:
Keramiek
15x Klei Keramiek Magazine (12x Keramiek in al zijn facetten (Klei & Hobby Stichting Klei), Keramiek NVK, Nederlandse Vakgroep Keramisten, 2x Klei Keramisch Magazine); Textiel/fiber 7x, Textiel Plus, 3x Weven, Weefnetwerk; Kunst 3x Artschool Magazine (educatief); Grafiek en boekkunst 1x Palet Magazine (Arti, Alkmaar), 3x Forma Aktueel Forma Aktua; Hout 2x Aktie-Radius (Radius, Nederlandse Vereniging van Houtdraaiers); Film 2x, Filmkrant NNFF, Noord Nederlands Film Festival; Filosofisch 12x, Tattwa, Tattwa bulletin (id. oecumenisch); Numismatiek 9x, Muntkoerier; Musea 2x Impost (Belasting & Douane Museum); Schermen 2x, Touché (KNAS, Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond); (Volks)literatuur, kunst 8x De fleanende Krie, (KFFB, Kristlik Fryske Folksbibleteek); Emancipatie, literatuur illustraties in Vrouw vrouwenkrant, SOFA Amsterdam, Vrouwenkrant, Utrecht, Lover, (Internationaal Informatiecentrum/Archief Vrouwenbeweging)

Krant/streekblad/magazine:
Proza 1x Friesland Post, Poëzie 1x De woudklank, 2x Heidepraet ) Kunst, erfgoed 13x Pluskrant Magazine, (Gerhilds Kunst&Erfgoedrubriek); Erfgoed 1x SA!; Necrologie 1x Actief (Actief Media/Trio-Actief), 1x HOF, (Informatief regio agenda Heerenveen); 1x Nieuwe Dockumer Courant (NDC Dokkum/Leeuwarden); divers Nieuwsblad Noord-Oost Friesland (Dokkum, Kollum) 
Regionaal, lokaal bijdragen over kunst, erfgoed en literatuur (183x): 17x De brêgebidler (Aldtsjerk), 1x De Einekoer (Gytsjerk), 28x De Harker (Lippenhuzen, 'Dorpsgeschiedenis en kunst'),13x De Koeketromp (rubriek 'Kunst in Oentsjerk', 91x Heidepraet, (Noardburgum), 6x Mei Inoar, (Suwâld),16x Ut de Twa Doarpen (Mûnein, Readtsjerk),10x Tusken Wâld en Wetter (Hurdegaryp) en, 1x Yn'e line (Tytsjerk),

Online:
Kunst, muziek, literatuur
Pluskrant.nl 172x, Kunst Galeries.nl, Kunstnu.nl 61x; Literair erfgoed
wgvandehulst.nl (3x opgeslagen bij KB, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag) Beeldhouwen i.m. nkvb.nl, (Nederlandse Kring van Beeldhouwers); Theater-etymologie, typsfans.nl 3x, typsfans.be 3x, XAPP.nl 3x, Necrologie kunstenaars Keunstwurk.nl 1x, Kunst, musea FRIA.nl, (Friese Kunstenaarsvereniging), 12x,  Erfgoed 1x Sa24.nl (id. krant)

ca 50 folders Galerie Bloemrijk Vertrouwen en GBV Kunst&Concertzaal