CULTUURPUBLICIST: REDACTEUR, MEDEWERKER, RUBRIEKEN

Gerhlid van Rooij geeft cultuur, kunst en erfgoed een context en verbindt a
ls auteur, kunstenaar, theatermaker, spreker en curator disciplines, culturen, tijdperken en perspectieven.

Actueel 2020-2021

Most Magyarul, Hongarije Magazine (1996), glossy, uitgever Edwin van Schie
ca 165x, 2001-heden: Intercultureel perspectief, musea, kunst, erfgoed, muziek, literatuur, geschiedenis         
mostmagyarul.nl/medewerkers-munkatarsaink, zie: gerhild-toth-van-rooij-korte-biografie-en-lijst-van-publicatiesl

RTV Kanaal 30  rubriek Te zien in... op kabelkrant + web + facebook, sinds 31.3, 2020 
A. Te zien in Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen, kunst, monument, erfgoed 120 woorden, 3 foto's  53x 
B. RTVNOF/Kanaal30 fusie 01.09.2020, idem in nieuwe vormgeving 54, 55, 56  
C,  RTVNOF: Kanaal 30 kabel: 75 woorden+3 fotos, NOFwebsite: idem+ 1200 woorden en tot 6 foto's 
vanaf nr. 57 

Trynwaldenonline/nieuws, vanaf 1.4.2020-heden, 9x rubriek Kunst in de Trynwâlden (origineel RTVkanaal30)


Nieuwsbrief OBSERVEUM (museum em sterrewacht), 6x Object van de maand 1.5.2020-heden

REGIO
2020-21 Regio kunst, erfgoed, geschiedenis in: Heidepraet, De Harker, De Koeketromp, De Bregebidler

ARCHIEF REDACTEUR of MEDEWERKER 

   uitgeverijpenn.nl, Fryslan Markant 
16 x (2.1.2018 - 12.2.2020) Cultuur, erfgoed, geschiedenis, natuur in Friesland
voorbeeld
https://issuu.com/penncommunicatie/docs/fm18-1_online  
Emancipatie, literatuur illustraties Vrouw vrouwenkrant, SOFA Amsterdam,
idem Vrouwenkrant, Utrecht
idem Lover, (Internationaal Informatiecentrum/Archief Vrouwenbeweging)
Erfgoed 1x SA!  idem Sa24.nl regiokrant
Film 2x, Filmkrant NNFF, Noord Nederlands Film Festival
Filosofisch 12x, Tattwa, Tattwa bulletin (id. oecumenisch) 
Friese funerale cultuurgeschiedenis 5x Waardig Afscheid  (uitgeverij PENN, 15.000 ex)
Grafiek, boekkunst 1x Palet Magazine (Arti, Alkmaar),
Grafiek 3x Forma Aktueel Forma Aktua
Hout Historisch 2x Aktie-Radius (Radius, Nederlandse Vereniging van Houtdraaiers)
Keramiek 15x Klei Keramiek Magazine / Keramiek in al zijn facetten (or. Klei & Hobby St. Klei) en
Keramiek NVK, Nederlandse Vakgroep Keramisten, nu Klei Keramisch Magazine 
Kunst,
Beeldhouwen i.m. 1x nkvb.nl (Nederlandse Kring van Beeldhouwers online) 
Kunst, erfgoed, musea
13x Pluskrant Magazine Gerhilds Kunst&Erfgoedrubriek)
Kunst, musea 12x FRIA.nl (Friese Kunstenaarsvereniging)
Kunst 61x kunst van de dag, online op Galeries.nl van Kunstnu.nl (2016 en 2018)
Kunst 3x Artschool Magazine (educatief)
kunst, muziek, boeken Gerhilds rubriek 1-172, Pluskrant.nl UitInMedia 2014-2017
IDEM
Gerhilds rubriek 173-235, Plusnu.nl, Novum Media 2018-2019 
Literair erfgoed online 3x
wgvandehulst.nl (bewaard bij KB, Koninklijke Bibliotheek) 
Musea Numismatiek 2x Impost (Belasting & Douane Museum)
Necrologie kunstenaars, online Keunstwurk.nl 1x;
Necrologie In: Klei (magazine); kranten Actief (Media/Trio-Actief),
HOF (Informatief regio agenda Heerenveen);
1x Nieuwe Dockumer Courant 
Numismatische kunst en musea 9x Muntkoerier, 
Proza Eigen literair werk Proza 1x Friesland Post
Poëzie eigen literair werk 1x Sa, 1x De woudklank, 2x Heidepraet
Schermen 2x Touché (KNAS, Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond)
Sporthistorie, kunst
redacteur 4x Smallingerland Sportief 2018 en 2019
Theater-etymologie,online  typsfans.nl 3x, typsfans.be 3x, XAPP.nl 3x
Textiel/fiber 10x Textiel Plus, Weven (Weefnetwerk)  textiel. kunst, boeken
(Volks)literatuur, kunst 8x De fleanende Krie (KFFB, Kristlik Fryske Folksbibleteek)

Divers Nieuwsblad Noord-Oost Friesland (Dokkum, Kollum)

221 regionale kunst, erfgoed, literatuur, cultuurgeschiedenis
, 6 juli 2020
019x De brêgebidler, Aldtsjerk 
001x De Einekoer, Gytsjerk 
041x De Harker, Lippenhuzen, 'Dorpsgeschiedenis en kunst' ww.lippenhuizeneen.nl/de-harker
021x De Koeketromp 'Kunst in Oentsjerk'+gids
110x Heidepraet, Noardburgum 
006x Mei Inoar, Suwâld
016x Ut de Twa Doarpen, Mûnein, Readtsjerk
010x Tusken Wâld en Wetter, Hurdegaryp 
001x Yn'e line, Tytsjerk 

ca 50 folders Galerie Bloemrijk Vertrouwen en GBV Kunst&Concertzaal