Auteurs statement Als cultuurpublicist geeft Gerhlid van Rooij cultuur, beeldende kunst en erfgoed een context 
In ruim 50 verschillende uitgaven verschenen ruim 500 beschouwingen, recensies en interviews rond cultuur en erfgoed

Als tentoonstellingsmaker, kunstenaar, theatermaker en spreker verbindt de auteur disciplines, culturen, tijdperken en perspectieven.

Actueel

160x (ca) in Most Magyarul, Hongarije Magazine (sinds 1996, glossy) uitgever Edwin van Schie), 2001-heden,
              Hongaarse cultuur in breder perspectief, interculturele bijdragen o.a. musea, kunst, erfgoed, muziek, literatuur, geschiedenis
zie          http://www.mostmagyarul.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=235&Itemid=221 
  Uitgeverij Penn, Leeuwarden, www.uitgeverijpenn.nl, Fryslân Markant
6x
Fryslân MARKANT, kwartaalmagazine (10.000 ex., zomer 15.000 ex) januari 2018-heden
http:/
/www.fryslanmarkant.nl https://issuu.com/penncommunicatie/docs/fm18-1_online  idem 18-2


Internetkrant
www.Plusnu.nl (Novum Media, Drachten) juni 2018-heden
13x

8x

Uitgeverij UitInMedia, Drachten, wwww.uitinmedia.nl, Smallingerland Sportief, Uitgeverij

 

Meer beschouwingen, recensies en interviews verschenen o.a. in:
Vakbladen:
Keramiek
15x Klei Keramiek Magazine (12x Keramiek in al zijn facetten (Klei & Hobby Stichting Klei), Keramiek NVK, Nederlandse Vakgroep Keramisten, 2x Klei Keramisch Magazine); Textiel/fiber 7x, Textiel Plus, 3x Weven, Weefnetwerk; Kunst 3x Artschool Magazine (educatief); Grafiek en boekkunst 1x Palet Magazine (Arti, Alkmaar), 3x Forma Aktueel Forma Aktua; Hout 2x Aktie-Radius (Radius, Nederlandse Vereniging van Houtdraaiers); Film 2x, Filmkrant NNFF, Noord Nederlands Film Festival; Filosofisch 12x, Tattwa, Tattwa bulletin (id. oecumenisch); Numismatiek 9x, Muntkoerier; Musea 2x Impost (Belasting & Douane Museum); Schermen 2x, Touché (KNAS, Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond); (Volks)literatuur, kunst 8x De fleanende Krie, (KFFB, Kristlik Fryske Folksbibleteek); Emancipatie, literatuur illustraties in Vrouw vrouwenkrant, SOFA Amsterdam, Vrouwenkrant, Utrecht, Lover, (Internationaal Informatiecentrum/Archief Vrouwenbeweging)

Krant/streekblad/magazine:
Proza 1x Friesland Post, Poëzie 1x De woudklank, ook 2x Heidepraet )Kunst, erfgoed 13x Pluskrant Magazine, (Gerhilds Kunst&Erfgoedrubriek); Erfgoed 1x SA!; Necrologie Actief (Actief Media/Trio-Actief), HOF, (Informatief regio agenda Heerenveen); Nieuwe Dockumer Courant (NDC Dokkum/Leeuwarden); divers Nieuwsblad Noord-Oost Friesland (Dokkum, Kollum)  Regionaal, lokaal kunst, erfgoed, literatuur 176: 17x De brêgebidler (Aldtsjerk), 1x De Einekoer (Gytsjerk), 6x Mei Inoar, (Suwâld), 13x Ut de Twa Doarpen (Mûnein, Readtsjerk) Tusken Wâld en Wetter (Hurdegaryp), Yn'e line (Tytsjerk), 25x De Harker (Lippenhuzen, k 'Dorpsgeschiedenis en kunst'), 11x De Koeketromp (rubriek 'Kunst in Oentsjerk'), 89x Heidepraet, (Noardburgum)

Online:
Kunst, muziek, literatuur
Pluskrant.nl 172x, Kunst Galeries.nl, Kunstnu.nl 61x; Literair erfgoed
wgvandehulst.nl (3x opgeslagen bij KB, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag) Beeldhouwen i.m. nkvb.nl, (Nederlandse Kring van Beeldhouwers); Theater-etymologie, typsfans.nl 3x, typsfans.be 3x, XAPP.nl 3x, Necrologie kunstenaars Keunstwurk.nl 1x, Kunst, musea FRIA.nl, (Friese Kunstenaarsvereniging), 12x,  Erfgoed 1x Sa24.nl (id. krant)

ca 50 folders Galerie Bloemrijk Vertrouwen en GBV Kunst&Concertzaal