Auteurs statement Als cultuurpublicist geeft Gerhlid van Rooij cultuur, beeldende kunst en erfgoed een context 
In ruim 50 verschillende uitgaven verschenen ruim 500 beschouwingen, recensies en interviews rond cultuur, erfgoed en geschiedenis.
Als tentoonstellingsmaker, kunstenaar, theatermaker en spreker verbindt de auteur disciplines, culturen, tijdperken, locaties en perspectieven.

-Martine Mees (Stichting Cultbee) Van Rooij is 'kunstbeschouwer'

-Hans Roelofs (Pluskrant) auteur, spreker, curator Van Rooij is 'cultuurpromotor'
-Alette de Groot (De Biotoop) Van Rooij is een 'Ambassadeur van kunst in de openbare ruimte'

Actueel Glossy
160x (ca) in Most Magyarul, Hongarije Magazine (sinds 1996, glossy) uitgever Edwin van Schie), 2001-heden,
              Hongaarse cultuur in breder perspectief, interculturele bijdragen o.a. musea, kunst, erfgoed, muziek, literatuur, geschiedenis
zie          http://www.mostmagyarul.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=235&Itemid=221


Uitgeverij Penn, Leeuwarden, www.uitgeverijpenn.nl
2x Fryslân MARKANT, kwartaalmagazine 10.000 ex., zomers 15.000 ex, 2018-heden
http://www.fryslanmarkant.nl - https://issuu.com/penncommunicatie/docs/fm18-1_online

www.Plusnu.nl Novum Media, Drachten, www.novummedia.nl
Vanaf juni 2018
Vanaf juni 2018

Actueel Regionaal
25x      De Harker, dorpskrant van Lippenhuzen, rubriek 'Dorpsgeschiedenis en kunst', 2015-heden
10x        De Koeketromp, dorpskrant Oentsjerk, rubriek 'Kunst in Oentsjerk' (cultureel erfgoed), 2016-heden
88x      Heidepraet, dorpskrant Noardburgum, Hei, kunst, erfgoed, 4 mei gedichten, 2001-2005, 2014-heden

Archief
13x      Pluskrant Magazine, Gerhilds Kunst & Erfgoedrubriek, 8500 ex, UitInMedia (Jan Boonstra), Drachten 2014 t/m 2017
           idem on line: kunst, literatuur, cultuur, erfgoed. Blad is gestopt eind 2017 

172x    Pluskrant.nl UitInMedia (Jan Boonstra), redactie Hans Roelof (St. Pluskrant, 2004), 2.1.2014 -12.10.2017
           online Gerhilds Cultuur/muziekrubriek 2, Boek/cd-filmrubriek 22, Kunstrubriek 148.
           NB herstart online, co-uitgave Novum Media Drachten + Penn uitgeverij Leeuwarden, juni 2018: Plusnu.nl
3x+3x typsfans.nl 3x, typsfans.be 3x, Muziek en theaterbegrippen voor jeugd, etymologisch, IDem op XAPP.nl
3x       wgvandehulst.nl (opgeslagen bij KB, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag): literair erfgoed 2015-2017
61x     Galeries.nl (Kunstnu.nl) uitgever Benno Tutein Nolthenius, Kunst van de dag, december 2015-juni 2017, Gastschrijver 98
          (NB tot september 2017. Doorstart april 2018)

1x       Keunstwurk.nl: in memoriam

12x     FRIA.nl, Friese Kunstenaarsvereniging: Kunstenaars in beeld 2002-2005 (8x), musea en in memoriam (4x)
1x       nkvb.nl, Nederlandse Kring van Beeldhouwers: in memoriam

Archief Vakbladen (hardcopy magazines)
Keramiek  15x in voorlopers van Klei Keramiek Magazine, sinds 2014
                    
(
12x Keramiek in al zijn facetten, van Klei & Hobby, uitgave Stichting Klei, 1997-1999;
                     1x Keramiek uitgave NVK, Nederlandse Vakgroep Keramisten, 2002;
2x Klei Keramisch Magazine, 2002-2003)
Textiel/fiber 7x, Textiel Plus: kunst, (internationale) musea, boek/catalogus
Idem             3x, Weven, uitgave van Weefnetwerk: etymologisch
Educatief    3x, Artschool Magazine: kunst educatief
Grafiek      
1x, Palet Magazine (Arti, Alkmaar): grafiek
Idem         
3x, Forma Aktueel uitgave van Forma Aktua, Gro ingen: grafiek en boekkunst
Hout           2x, Aktie-Radius uitgave van Radius, Nederlandse Vereniging van Houtdraaiers: 2x, etymologisch
Film            2x, Filmkrant NNFF, Noord Nederlands Film Festival: 2x Hongaarse Film/ HAZfestival
Filosofisch   12x, Tattwa len Tattwa bulletin (id. oecumenisch, Leeuwarden/Oldeberkoop):
                         interviews en beschouwingen over kunst en boeken; ook illustraties

Numismatiek 9x, Muntkoerier: numismatische kunst en internationale musea beschouwingen
Musea         2x, Impost,Belasting & Douane Museum: beschouwingen numismatische kunst, etymologie, literair
Schermen    2x, Touché, KNAS, Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond, (vakblad 2003-2004
Galeries 
      ca 50x, folders Galerie Bloemrijk Vertrouwen en GBV Kunst&Concertzaal

Archief kranten/streekbladen/magazines Algemeen
Proza             1x Friesland Post (Leeuwarden, glossy), proza
Erfgoed       1x SA! (Arend Waninge, Gorredijk) Het prentenboek dat speculaas heet... 29.11.2017
                       
idem Sa24.nl, andere vormgeving  
Necrologie    Actief (Actief Media (vm Trio-Actief), Burgum) (o.a. necrologie kunstenaars
                       HOF, Informatief regio agenda
Heerenveen (necrologie kunstenaar);
                      
Nieuwe Dockumer Courant (Dokkum/Leeuwarden) (idem),
                       Nieuwsblad Noord-Oost Friesland (Dokkum, Kollum) divers

Emancipatie Vrouw vrouwenkrant, SOFA Amsterdam (illustraties); Vrouwenkrant, Utrecht (illustraties)
                       Lover, uitgave Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (illustraties)

(Volks)literatuur en kunst
8x     De fleanende Krie van FFKB, Kristlik Fryske Folksbibleteek (interviews kunstenaars; poëzie, beschouwing) 1996-1998, 2003

Regionaal (Kunst, monumenten, cultuureel erfgoed in openbare ruimte, literatuur

17x   De brêgebidler, doarpskrante fan Aldtsjerk en omkriten (2001-2005; 2014-2015)
01x   De Einekoer, dorpskrant van Gytsjerk (ca 2000)
6x     Mei Inoar, de doarpskrante fan Suwâld, regionale cultuurgeschiedenis, 2018

16x   Ut de Twa Doarpen, dorpskrant Mûnein en Readtsjerk, rubriek Kunst in zicht (2013-2017)
10x  Tusken Wâld en Wetter, doarpskrante fan Hurdegaryp (2013-2014)
01x  Yn'e line, dorpskrant Tytsjerk (2013)