Auteurs statement Cultuurpublicist Gerhlid van Rooij geeft cultuur, kunst en erfgoed een context en verbindt als auteur, kunstenaar, theatermaker, spreker en curator disciplines, culturen, tijdperken en perspectieven.

Most Magyarul, Hongarije Magazine (1996), glossy, uitgever Edwin van Schie
ca 160x, 2001-2019. Intercultureel perspectief, musea, kunst, erfgoed, muziek, literatuur, geschiedenis         
mostmagyarul.nl/medewerkers-munkatarsaink, zie: gerhild-toth-van-rooij-korte-biografie-en-lijst-van-publicatiesl


 
  www.uitgeverijpenn.nl, Fryslân Markant + Waardig Afscheid
2018-2019. 18x (16x/2x) (15.000 ex)  2018-heden, Cultuur, erfgoed, geschiedenis en natuur in Friesland
www.fryslanmarkant.nl,  o.a. https://issuu.com/penncommunicatie/docs/fm18-1_online  idem 18-2

www.uitinmedia.nl, Smallingerland Sportief, 2018-2019 
4x Gerhilds Sportrubriek over sporthistorie en sport in de kunst


Beschouwingen, recensies, interviews in vakbladen:
Keramiek
15x Klei Keramiek Magazine / Keramiek in al zijn facetten (or. Klei & Hobby St. Klei), Keramiek NVK, Nederlandse Vakgroep Keramisten/ Klei Keramisch Magazine
Textiel/fiber 10x Textiel Plus, Weven (Weefnetwerk) 
Kunst 3x Artschool Magazine (educatief) 
Grafiek, boekkunst 1x Palet Magazine (Arti, Alkmaar), 3x Forma Aktueel Forma Aktua 
Hout 2x Aktie-Radius (Radius, Nederlandse Vereniging van Houtdraaiers) 
Film 2x, Filmkrant NNFF, Noord Nederlands Film Festival 
Filosofisch 12x, Tattwa, Tattwa bulletin (id. oecumenisch) 
Numismatiek 9x, Muntkoerier; Musea (Numismatiek) 2x Impost (Belasting & Douane Museum) 
Schermen 2x, Touché (KNAS, Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond)
(Volks)literatuur, kunst 8x De fleanende Krie (KFFB, Kristlik Fryske Folksbibleteek)
Emancipatie, literatuur illustraties Vrouw vrouwenkrant, SOFA Amsterdam, Vrouwenkrant, Utrecht, Lover, (Internationaal Informatiecentrum/Archief Vrouwenbeweging)
Necrologie kunstenaars 
Online
Keunstwurk.nl 1x; en in Klei, Actief (Actief Media/Trio-Actief), 1x HOF, (Informatief regio agenda Heerenveen); 1x Nieuwe Dockumer Courant (NDC Dokkum/Leeuwarden)

Kunst, musea 12x FRIA.nl (Friese Kunstenaarsvereniging)

Eigen literair werk
Proza 1x Friesland Post 
Poëzie 1x Sa, 1x De woudklank, 2x Heidepraet

Divers, krant/streekblad/magazine:
Kunst, erfgoed 13x Pluskrant Magazine Gerhilds Kunst&Erfgoedrubriek)
Erfgoed 1x SA!  
Divers Nieuwsblad Noord-Oost Friesland (Dokkum, Kollum)

Regionaal, lokaal, kunst, erfgoed, literatuur
Erfgoed
1x Sa24.nl (regiokrant)
200x lokaal,
17x De brêgebidler (Aldtsjerk), 1x De Einekoer (Gytsjerk), 33x De Harker (Lippenhuzen, 'Dorpsgeschiedenis en kunst' zie http://www.lippenhuizeneen.nl/de-harker-2/,16x De Koeketromp (rubriek 'Kunst in Oentsjerk', 100x Heidepraet, (Noardburgum), 6x Mei Inoar, (Suwâld),16x Ut de Twa Doarpen (Mûnein, Readtsjerk),10x Tusken Wâld en Wetter (Hurdegaryp) en 1x Yn'e line (Tytsjerk)

Online: Kunst, muziek, literatuur 

/
235x Gerhilds cultuur- kunst-, boekrubriek 1 t/m 172, internetkrant Pluskrant.nl
en PluskrantMagazine (hardcopy),
UitInMedia 2014-2017 en 173 t/m 235, Plusnu.nl, Novum Media 2018-2019 
Kunst 61xGaleries.nl van Kunstnu.nl (2016, 2018) 
Literair erfgoed
wgvandehulst.nl (3x opgeslagen bij KB, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag) 
Beeldhouwen i.m. 1x nkvb.nl (Nederlandse Kring van Beeldhouwers) 
Theater-etymologie, typsfans.nl 3x, typsfans.be 3x, XAPP.nl 3x

ca 50 folders Galerie Bloemrijk Vertrouwen en GBV Kunst&Concertzaal