Gerhild van Rooij (geboorteplaats Amsterdam)
Atelierbezoek op afspraak, Van Sminiaweg 70, 9064 KE Aldtsjerk  ✆ 058-2561176 ✉ gerhildtvr@cs.com

Opleidingen
(disciplines beeldend theater, beeldende kunst, grafisch en audiovisueel)   

- Naast VWO, selectieklas Amsterdamse balletacademie (Kleinkunst Academie) o.l.v. Johan Verdoner
- Hogeschool voor de kunsten, Theaterschool (Nel Roos Academie) te Amsterdam
  (cum laude theatergeschiedenis, scriptie dans in relatie tot beeldende kunst)
- Theaterschool: uitwisseling met onder meer de Rietveld Academie en Toneelschool te Amsterdam
  (maakte winnend decorontwerp, werd uitgevoerd en ruim 10 jaar gebruikt op Theaterschool)
- Postacademische theater courses in Europa, o.a. te Cannes (beurs), Parijs, Geneve, London en Keulen 
- Postacademische fysieke en theater courses in USA, New York, Boston en New London
- Postacademische Audio Visuele Communicatie Filmacademie & Witte Lelie, Amsterdam
- Grafische vormgeving en technieken, Grafische school te Utrecht (diverse stages)
- Postacademische beeldende kunst courses, o.a. glassfusing, Amsterdam, Grafiek te Trier etc.

Studiereizen, Artist in Residence: Beeldkapitaal                    
- Studiereizen Azië, Europa, VS. Inspiratie: veranderingen, overgangen, grensgebieden, crossover
- Artist in Residence: Zuid-Spanje (beurs) in Altea, atelier bij Fifi van der Heide, Frankrijk: o.a. Nice (atelier
  beschikbaar gesteld door Louis de Vries), Duitsland: Trier, Keulen, Berlijn (op uitnodiging), VS: New York,

- Ontmoetingen, gastlessen geven: schoonheid in diepgang bij vrij verbeelden-verwoorden

Vakverenigingen
- Ingeschreven professioneel kunstenaar en theatermaker bij Keunstwurk (CBK Friesland)
- Aangesloten bij LIRA (Stichting Literaire Rechten Auteurs)
- VNK Lid van de VNK, Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici, internationaal vertegenwoordigd in het Comité International de l’Art (CIHA)
Beeldende kunst
- Lid BOK Beroeps Organisatie Kunstenaars, Ars Omnia Vincit
- Lid, (en oud-bestuurslid) FRIA, Friese vakvereniging beeldend kunstenaars, o.a. geschiedenis beschreven
Voorheen
- Lid Arts Place Contemporary Art, Amsterdamse Vakvereniging beeldend kunstenaars, 2004-2009 (jaar opheffen) 

- Montevideo, lid jaren '80
- VVK Vereniging Videokunstenaars (o.r Time Based Art; ging op in Montevideo), lid jaren '80

In de media: Radio, TV, kranten en tijdschriften
- Reportages op nationale TV, Nederland 2 (gastles), RTLZ (solo-expositie, Douane en Belastingmuseum)
- Reportage op Friese TV (solo, installalties, NHL, Leeuwarden)
- Interviews (over beeldende kunst, theater, oorspronkelijke en vertaalde boeken) Friese en nationale radio
- Interviews en recensies in Duitse, Amerikaanse en nationale kranten en(vak-) tijdschriften

Exposities, opdrachten en beschouwingen/lezingen, theater
- Solo-exposities in musea, overheidsinstellingen, galeries, cultuurcentra sinds 1977 (diverse werelddelen)
- Beschouwingen/lezingen voor o.a. kunsthistorici, literaire genootschappen, festivals, galeries, theaters, musea
- Optredens (VS, Europa) specialisatie Commedia dell'arte, hernieuwd literair theatererfgoed rond kunst

Selectie vrij werk in collecties: Rijk, bedrijven, kunstinstellingen, stichtingen, musea, particulieren
- Belasting & Douane Museum Rotterdam, Ministerie van Financiën. Den Haag 
- Rijks Inspetie Kantoor onderwijs (RIK), Utrecht
- Haarsma advocaten, mr. L. Haarsma (vm. kantoor), Eelde
- Rabobank, Culemborg
- Bank Bercoop (nu Rabo), Oldeberkoop
- Ferwerda Academie, Drachten
- Fidelitas, Internationaal Management Consulting, Den Haag
- Theaterschool / Ria Koning, Amsterdam
- Crystallic/Tóth Belastingadvies, Leeuwarden
- Johan Verdoner Oud-directeur Kleinkunst Academie, Amsterdam
- Stichting Sink or Swim, (doel: betere leefomstandigheden zeezoogdieren), Amsterdam

Selectie werk in opdracht in collectie Rijk, bedrijven, kunstinstellingen, stichtingen, musea, particulieren
- 13 afscheidsgeschenken voor Werkgoep invoering euro voor MKB, Minsiterie van Economische Zaken 
- Bank Bercoop (nu Rabo Bank) 100 jaar i.s.m. Open Stal, Oldeberkoop
- Notariskantoor mr. A. B. Volders, Grootegast

Oorspronkelijke publicaties en audio registraties, selectie
- Beschouwing/recensie/interview: kunst, erfgoed, etymologie, numismatiek, boek, film, theater, musea
- Muziekessays, inleidingen bij o.a. 17e eeuws theater, idem bij dichtbundels of kunstenaarscatalogi
- Toelichtingen GBV-vouwbladen kunst (openbare ruimte), muziek, theater, film, erfgoed en literatuur
- Bundelbijdrage, gedicht, beschouwing in Duits, Engels, Fries, Hongaars, Italiaans, Westlands, Stellingwerfs
- Boeken: 3 monografieën beeldend kunstenaars, geschiedenis kunstvakvereniging, haiku/dichtbundels, proza
- Bundels: (Vertaalde) haiku-, gedichten of aforisme van Duitse en Friese schrijvers
- Gesproken boek: proza (Blindenbibliotheek) - CD: poëzie en haiku H.E. Käufer uit het Duits vertaald (en ingelezen)
- Twee gedichten in compositie Renilde Duif, ook: 9-delige cyclus 'Riet'  (Duif) n.a.v. mijn beeldend werk 

Schrijf- en vertaalopdrachten, selectie

- Theatermonologen, één-, meerakters: Rembrandt Festival 400, Totheater, Toptoneel, Museum Bruinenberg
- Kunst schrijfopdrachten: Artines, Museum Drachten, Munt&Penningkabinet, Tresoar (provincie), redacties
- Literaire vertaalopdrachten: Uitgeverij Van Brug, kunstenaars, Kleine Galerie aan de Dijk, Verlag Jeunesse
- Publcaties in ruim 30 magazines over kunst, film, taal, erfgoed en muziektheater
- Online publicaties Pluskrant.nl over kunst en erfgoed; Kunst van de Dag (galeries.nl)

Overig
- Bestuursfuncties op het gebied van kunst en onderwijs, divers
- Organiseren benefietoptreden, expositie/veiling voor natuurbehoud, kansen jeugd via internationale projecten 
- Zet me in voor milieu met doppenactie (zie home)

Ontving
Van Gemeente Tytsjerksteradiel Open Deur (miniatuurbeeld), voor inzet voor cultuur in en buiten Friesland
Van A. de Jongh (Otterstation) met A. Tóth, Otterbeeld+benoeming Vrienden van de otter voor het leven (benefietveiling, exposities)