Gerhild van Rooij (geboorteplaats Amsterdam)
Atelierbezoek op afspraak, Van Sminiaweg 70, 9064 KE Aldtsjerk  ✆ 058-2561176 ✉ gerhildtvr@cs.com / gerhildvanrooij@gmail.com

Gerhild van Rooij, cultuurpublicist, spreker en beeldend kunstenaar

Beeldend kunstenaar en cultuurpublicist Gerhild van Rooij voltooide diverse kunstopleidingen (audiovisuele communicatie, autonoom grafisch ontwerpen, theater).  Beeldende werken in diverse technieken, deels in opdracht gecreëerd, zijn sinds 1977 aangekocht door het rijk en andere overheden, musea, bedrijven en particuliere verzamelaars uit binnen- en buitenland. Haar kunst is in vele werelddelen tentoongesteld en niet onder een noemer te vatten. De voor Kunsthuis Venendal geselecteerde werken lijken op het eerste gezicht abstract maar zijn onbewerkte, deels geënsceneerde foto’s op locatie of in het atelier vastgelegd met naturel licht, of met een uitgewogen belichting. Reizen en kunststof zijn de inspiratiebronnen voor deze serie; ze verbinden natuur, cultuur en de mens.

Zij is regelmatig gastspreker op festivals, bij culturele genootschappen en musea en zet haar kennis en ervaring in om heden, verleden en verschillende culturen te verbinden en haar onderwerpen met passie over het voetlicht te brengen.
Als cultuurpublicist schrijft zij o.a. voor Markant Fryslân (Uitgeverij Penn), Pluskrant Magazine (t/m 2017 UitInMedia) en sinds 2002 Most Magyarul Hongarije Magazine (uitgever Edwin van Schie). Ruim 500 essays, beschouwingen en recensies over muziek, kunst, literatuur en erfgoed verschenen in meer dan 30 bladen en kranten. Zij schreef drie monografieën.

De multidisciplinair opgeleide auteur-kunstenaar-spreker is samen met drs. A.M. Tóth sinds 1989 curator en concertorganisator van GBV Kunst & Concertzaal (Aldtsjerk) en treedt op als gastcurator en jurylid.


Opleidingen
(disciplines beeldend theater, beeldende kunst, grafisch en audiovisueel)   

- Naast VWO, selectieklas Amsterdamse balletacademie (Kleinkunst Academie) o.l.v. Johan Verdoner
- Hogeschool voor de kunsten, Theaterschool (Nel Roos Academie) te Amsterdam
  (cum laude theatergeschiedenis, scriptie dans in relatie tot beeldende kunst)
- Theaterschool: uitwisseling met onder meer de Rietveld Academie en Toneelschool te Amsterdam
  (maakte winnend decorontwerp, werd uitgevoerd en ruim 10 jaar gebruikt op Theaterschool)
- Postacademische theater courses in Europa, o.a. te Cannes (beurs), Parijs, Geneve, London en Keulen 
- Postacademische fysieke en theater courses in USA, New York, Boston en New London en Nederland
- Postacademische Audio Visuele Communicatie Filmacademie & Witte Lelie, Amsterdam
- Grafische vormgeving en technieken, Grafische school te Utrecht (diverse stages)
- Postacademische beeldende kunst courses, o.a. glassfusing, Amsterdam, Grafiek te Trier etc.

Studiereizen, Artist in Residence: Beeldkapitaal                    
- Studiereizen Azië, Europa, VS. Inspiratie: veranderingen, overgangen, grensgebieden, crossover
- Artist in Residence: Zuid-Spanje (beurs) in Altea, atelier bij Fifi van der Heide, Frankrijk: o.a. Nice (atelier
  beschikbaar gesteld door Louis de Vries), Duitsland: Trier, Keulen, Berlijn (op uitnodiging), VS: New York,

- Ontmoetingen, gastlessen geven: schoonheid in diepgang bij vrij verbeelden-verwoorden

Vakverenigingen
- Ingeschreven professioneel kunstenaar en theatermaker bij Keunstwurk (CBK Friesland)
- Aangesloten bij LIRA (Stichting Literaire Rechten Auteurs, auteursbond)
- VNK Lid vVereniging van Nederlandse Kunsthistorici, internationaal in het Comité International de l’Art (CIHA)
Beeldende kunst
- Lid BOK Beroeps Organisatie Kunstenaars, Ars Omnia Vincit link BOK
Voorheen
- Oud-secretaris, oud-penningmeester en oudlid FRIA, beroepsvereniging kunstenaars Noord-Nederland o.a. geschiedenis beschreven

- Lid Arts Place Contemporary Art, Amsterdamse Vakvereniging beeldend kunstenaars, 2004-2009 (jaar opheffen) 
- Montevideo, lid jaren '80
- VVK Vereniging Videokunstenaars (eerder ook lid van Time Based Art; ging op in Montevideo), lid jaren '80

In de media: Radio, TV, kranten en tijdschriften
- Reportages op nationale TV, Nederland 2 (gastles), RTLZ (solo-expositie, Douane en Belastingmuseum)
- Reportage op Friese TV (solo, installalties, NHL, Leeuwarden)
- Interviews (over beeldende kunst, theater, oorspronkelijke en vertaalde boeken) Friese en nationale radio
- Interviews en recensies in Duitse, Amerikaanse en nationale kranten en(vak-) tijdschriften

Exposities, opdrachten en beschouwingen/lezingen, theater
- Solo-exposities in musea, overheidsinstellingen, galeries, cultuurcentra sinds 1977 (diverse werelddelen)
- Beschouwingen/lezingen voor o.a. kunsthistorici, literaire genootschappen, festivals, galeries, theaters, musea
- Optredens (VS, Europa) specialisatie Commedia dell'arte, hernieuwd literair theatererfgoed rond kunst

Selectie vrij werk in collecties: Rijk, bedrijven, kunstinstellingen, stichtingen, musea, particulieren
- Belasting & Douane Museum Rotterdam, Ministerie van Financiën. Den Haag 
- Rijks Inspectie Kantoor onderwijs (RIK), Utrecht
- Haarsma advocaten, mr. L. Haarsma (vm. kantoor), Eelde
- Rabobank, Culemborg
- Bank Bercoop (nu Rabo), Oldeberkoop
- Ferwerda Academie, Drachten
- Fidelitas, Internationaal Management Consulting, Den Haag
- Theaterschool / Ria Koning, Amsterdam
- Crystallic/Tóth Belastingadvies, Leeuwarden
- Johan Verdoner Oud-directeur Kleinkunst Academie, Amsterdam
- Stichting Sink or Swim (betere leefomstandigheden zeezoogdieren), Amsterdam

Selectie werk in opdracht in collectie Rijk, bedrijven, kunstinstellingen, stichtingen, musea, particulieren
- 13 afscheidsgeschenken voor Werkgoep invoering euro voor MKB, Minsiterie van Economische Zaken 
- Bank Bercoop (nu Rabo Bank) 100 jaar i.s.m. Open Stal, Oldeberkoop
- Notariskantoor mr. A. B. Volders, Grootegast

Oorspronkelijke publicaties en audio registraties, selectie
- Beschouwing/recensie/interview: kunst, erfgoed, etymologie, numismatiek, boek, film, muziek, theater, musea
- Muziekessays, inleidingen bij o.a. 17e eeuws theater, idem bij dichtbundels of kunstenaarscatalogi
- Toelichtingen GBV-vouwbladen kunst (openbare ruimte), muziek, theater, film, erfgoed en literatuur
- Bundelbijdrage, gedicht, beschouwing in Duits, Engels, Fries, Hongaars, Italiaans, Westlands, Stellingwerfs
- Boeken: 3 monografieën beeldend kunstenaars, geschiedenis kunstvakvereniging, haiku/dichtbundels, proza
- Bundels: (Vertaalde) haiku-, gedichten of aforisme van Duitse en Friese schrijvers
- Gesproken boek: proza (Blindenbibliotheek) - CD: poëzie en haiku H.E. Käufer uit het Duits vertaald (en ingelezen)
- Twee gedichten in compositie Renilde Duif, ook: 9-delige cyclus 'Riet'  (Duif) n.a.v. mijn beeldend werk 

Schrijf- en vertaalopdrachten, selectie

- Theatermonologen, één-, meerakters: Rembrandt Festival 400, Totheater, Toptoneel, Museum Bruinenberg
- Kunst schrijfopdrachten: Artines, Museum Drachten, Munt&Penningkabinet, Tresoar (provincie), redacties
- Literaire vertaalopdrachten: Uitgeverij Van Brug, kunstenaars, Kleine Galerie aan de Dijk, Verlag Jeunesse
- ruim 500 publcaties in meeer dan 30 bladen, kranten over o.a. kunst, film, taal, erfgoed muziektheater
- Online publicaties o.a. Pluskrant.nl over kunst en erfgoed; Kunst van de Dag (galeries.nl)

Overig
- Bestuursfuncties op het gebied van kunst en onderwijs, divers
- Organiseren benefietoptreden, expositie/veiling voor natuurbehoud, kansen jeugd via internationale projecten 
- Zet me in voor milieu met doppenactie (zie home)

Ontving
Van Gemeente Tytsjerksteradiel Open Deur (miniatuurbeeld), voor inzet voor cultuur in en buiten Friesland
Van A. de Jongh (Otterstation) met A. Tóth, Otterbeeld+benoeming Vrienden van de otter voor het leven (benefietveiling, exposities)