Agenda 2018 exposities en archief, Beschouwingen zie lezingen en kunstrubriek

Running   
5 mei - 4 aug. 2018 solo 't Huys der Kunsten Oude muren en Plastic Sporen, Kunsthuys Kampen
Geopend door Burgemeester Bort Koelewijn (Kampen) en ambassadeur BultersMekke Kampen Mirjam en Lidy

12 mei-29 aug 2018 Groepsexpositie fri-A-rt in BAO- Galerie der Berufsakademie Ostfriesland, Kirchstrasse 54, Leer
vernissage Hartmut Bless BBK-Ostfriesland, Gerhild van Rooij FRIA Nederland  mo-fri 10:00 - 16:00

7 juli - 8 sept. 2018 solo St. Franciscuskerk, Tsjerkepaad Wolvega, 'Kapel Tinco Lycklama á Nijeholt, foto's en tekst,' 
Lycklamaweg 7, Wolvega. 7 juli 13:30 uur opening: André van de Nadort, burgemeester van Weststellingwerf
zie www.historischbeetsterzwaag.nl (lezingen, exposities)

  

8 juli - 2 sept. 2018 solo Hippolytuskerk Tsjerkepaad Olterterp, Tinco, De eik op het wapen van Lycklama á Nijeholt 
Achterwei 6 Olterterp. 8 juli 15:30 uur opening: Hans Zijlstra, Tinco Lycklama Foundation

1 t/m 31 aug. 2018 Groepsexpositie ZIENN Nieuwe weg 3, Leeuwarden (Vrij- t/m woensdag 10:00-17:00, donderdag tot 21:00 uur

2018-19 Onderweg, historisch linnenprojecten door 12 Duitse, Friese, Noord-Nederlandse kunstenaars uit gebied waardoor poepen trokken,
           zij geven volgende generaties, de beeldverhaallappen, in 2018, Cultureel Hoofdstadjaar als colllage inTresoar, Leeuwarden 
2018-19 idem in Museum Meyer-Haus, Berge, Duitsland

2019 maart Wereldvrouwen groepsexpositie GBV, Aldtsjerk
2019 november solo GBV (retrospectief)

2018 Archief
dec'17- 29 jan. 2018 solo Sporen, fotos en poëzie  De Portiersloge, Groningen
4 jan-VERLENGD t/m 27 maart 2018 De plastic val, installaties, SKpN NW +ZO, solo installatie, skpn.nl, Groningen
3 mrt- 4 april 2018 groepsexpositie Vrouw op Drift, GBV Aldtsjerk
6 april -2 mei 2018 solo fotografie Gerhild van Rooij, GBV Aldtsjerk
28 fe-22 april 2018 Vrouw Onderweg, fotografie, solo, De Skalm, Stiens
4 feb -7 april VERLENGD t/m 27 mei 2018 FOTO FRIA'18, 8 fotografen, Maarsingh & van Steijn, Leeuwarden

Expositie-ARCHIEF s=solo g=groep
Musea, Selectie
Belasting & Douane Museum, Rotterdam s
Grafisch Museum, Joure g
Munt & Penningkabinet, Surhuisterveen s    
  
Museum Dr8888, Drachten g
Museum Hannemahuis, Harlingen g
Museum Joure, bovenzaal, Joure s
It binneplak, Museum Joure g
Museum Martena, Franeker g
Museum Stedhûs Sleat, Sloten, (toen deel Museum van Haren, Heerenveen) s
Museum Wittem, Wittem (Duitsland) g
Nationaal Vlechtmuseum, Noordwolde s
Natuurmuseum Dokkum, Dokkum s, g, g
Stadtmuseum Ingolstadt, Werkstatt Marie-Louise Fleisser, Ingolstadt s

Overheid
BAO, Galerie der Berufsakademie Ostfriesland BAO, Leer (Duitsland) g
Centrale Rekenkamer (Linda's Choice), Den Haag s, g
Ministerie Economische zaken, Den Haag s
Rijks Inspectie Kantoor Onderwijs (RIK), Utrecht (eerder de Meern) s
TEMgalerij, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL), Leeuwarden s, g
Universiteit van Amsterdam (UvA), Amsterdam s
Provinciale Bibliotheek (later Tresoar, zie daar), Leeuwarden g
Tresoar, Leeuwarden 3x g
Gemeentehuis Ameland, Ballum, Ameland 3x g
Gemeentehuis Culemborg, Raadskelder, Culemborg, 2x s
Gemeentehuis It Bilt (Het Bildt), Sint Anne (Sint Annaparochie) s
Gemeentehuis Nieuwegein s
Gemeentehuis Noordenveld, Roden s
Gemeentehuis Tytsjerksteradiel, Burgum 2x g
Gemeentehuis Skarsterlân, Epemastate (sinds 2014 Friese Meren), Joure s
Gemeentehuis Wymbritseradiel (nu Súdwest Fryslân), IJlst, s
Gemeentehuis Ferwerderadiel, Ferwert 3x s

Galeries, selectie
Art Gallery de Waterpoort, Sneek g
De Portiersloge, Groningen 4x s 
Doet Galerie, Leeuwarden 2x g
Galerie 1901, Sneek s
Galerie 2000, Sneek 2x g
Galerie Acidtest, Oostlangeweg 9, Hoofdplaat, bij Sluis, Zeeland 2x g
Galerie Besselaar, Utrecht s
Galerie Cor Fafiani, Schoonhoven s
Galerie de Andere Kant, Tonden (later Zutphen) s
Galerie De Pronkkaemer, Saaxumhuizen s
Galerie Kaliria, Den Haag g +s
Galerie Marianne Fakkers, Alkmaar s
Galerie November, Nes, Ameland g
Galerie RAR, Regio Rijnmond (FRIA), Spijkenisse g
Galerie de Stoker (Vrienden van Annita Swaerts), Amsterdam g
Galerie Szesssion, Wilhelmshaven & Jever, Duitsland g
Galerie Tanse, Amsterdam s
Galerij van de Lawei, Drachten g
GBV Galerie Bloemrijk Vertrouwen, Aldtsjerk s
It Fryske Skildershûs (nu Doetgalerie, zie daar), Leeuwarden g
Kabinet Beekman, Marrum g
Kleine galerie aan de dijk, Sint Jabik (Sint Jacobiparochie) 2xg
Kunstbedrijf Jur Fortuin, Heemstede g
Kunsthuis 18, Naaldwijk s
Moglas Galerie, Kubaard g
Melkweg, galerie, Amsterdam, duo
SKPN, Stichting Kunst-Plaats Noorderstation, Groningen 4x s

Kunstbeurzen, manifestaties,-routes, selectie
25 jaar Atelier Schier, Proef de Wadden, Schiermonnikoog
Admiraliteitsdagen, kunststand, Dokkum
Atelier Rehorst (8maartroute), Mûnein
Atelier Slotboom (8maartroute), Mûnein
Artiade, Alkmaar s
Art-expo Kunst Ahoy, Rotterdam
Blokhuispoort (Multiculturele vrouwen), Leeuwarden
Firato, RAI, Amsterdam
HAF, Holland Art Fair, Den Haag
HAF, Holland Art Fair, Amsterdam
Keunstmarkt Keunstwurk, Leeuwarden
Kunst & Antiekbeurs, Jaarbeurs, Utrecht
Kunstroute Aldtsjerk, buitenlocatie, GBV Aldtsjerk (Oudkerk)
De Klinze (African Colours) Aldtsjerk (Oudkerk)
Raamwerk, Dokkum
Schranskunstproject, Leeuwarden
2e Teatradiel Festival, Burgum (Theaterkostuums)
WTC (World Trade Center) FEC-Expo, Leeuwarden

Bedrijven, selectie 
Antonius Ziekenhuis, Sneek s
Art Lease Utrecht, Utrecht s
Beijnckershoek, Utrecht s
Bank Bercoop, oude gebouw (​Open Stal), Oldeberkoop s
Cleerdin &Hamer advocaten (Arts Place), Van der Helstplein, Amsterdam (3x)
Colombinehuis, Biddinghuizen s
De Klinze (hoofdgebouw en orangerie), Aldtsjerk (Oudkerk)
De Skalm, Stiens 2x s
Team vier, Amsterdam s
HAVIK-kantoor, Groningen s
IDEA Academy, Eigenwijs Effectuationlab, Roden s  
't Hof, Eeuwige laan 1, (Rond Gorter), Bergen NH g
MAL, Midden Art Lease Linda Dijkstra, Zuid-Holland en Drenthe g
Pand Vereniging Hendrik de Keijser (Rond Gorter), Van Swinderenstr. 7, Balk g
Sint Jans Ziekenhuis, Haarlem duo
Stania State, Oentjerk s
Stichting Sink or Swim, Amsterdam s
Luisterkring Utrecht, diverse particuliere locaties, Utrecht e.o., s
Tean Vier, Amsterdam, s    
Van Haersma Advocaten, Noordhorn, s
Witova Trainingscentreum, Hallum s
Wilma Bouwbedrijven 7x s hoofdkantoren in Benelux en Duitsland s

Kerken, selectie
Grote Kerk Alkmaar (Artiade), Alkmaar s
Barbarakerk (Jona), Culemborg g
Kerk (open kerken), Wyns s
Kleine Kerk (St. Kerk en Kunst), Steenwijk s
Kloosterkerk (Hongarije - Nederland), Den Haag 2xs
Open Hof, Culemborg s
Oude Kerk (Arts Place), Ouderkerk aan de Amstel g
Martinuskerk (Prot. Gemeenschap Trynwâlden, in gesprek met), Gytsjerk (Giekerk) s
Van Harenskerk, Sint Anne (Sint Annnaparochie) s

Culturele centra, theaters, selectie
Afûk (Ferbining- doarpen), locatie Oerein, Mûnein (Molenend)
Beeldend theaterbedrijf, Dokkum s
Beleefbibliotheek, Drachten s
De Brinkhof, Cultureel centrum, Norg s
De Melkweg, Amsterdam, s (duo)
De Kosmos, Amsterdam s
De Suite, Amsterdam s
Cultureel Centrum De Skalm, Stiens 2x s
Cultureel Centrum Emmeloord s
de Treemter (Rondom Gorter) Bogermanstr. 3, Balk g
Kunstnerhus, Silkeborg (Denemarken) www.gasiku.dk
Mikes, Vianen s
Muziekgbouw aan het IJ (bij 70 jaar Pijpersgilde), Amsterdam g
MFC (MFS) It Maskelyn, Hurdegaryp s
Vak Centrum voor de Kunsten (Rubens Atelier), Delft s
Vrouwen van de zon en het vuur, Dokkum s
Werkstatt Wort und Bild, Bochum s

Kunstenaarsvereniging, initiatieven
"Kunstkerk, Ouderkerk aan de Amstel'', expo + deel toespraak
Artchipel Zomerkunstkantoor, historisch gebouw, Dokkum
Arts Place locatie Gaaspstraat 2007, Amsterdam (foto 2)
Arts Place locatie Wibautstraat, Amsterdam (2x)
INART (met FRIA), Lemmer
Montevideo, o.a.. uitsturing  videart bij SALTO, Amsterdam


Fotoserie Lichtval: abstracte kleurenfoto's in zeer uiteenlopende sferen. De beelden roepen enigszins bevreemding op, je wilt als kijker graag zien wát het is, maar het gaat vooral om reflecties, licht en schaduw. (Houkje Rypstra, wethouder van cultuur)

Expositie met FRIA: Gerhild van Rooij staat bekend als een fijnzinnig fotograaf die in haar werk ook de kleinste details betekenis toekent. (Joost Schmidt, kunsthistoricus)

Atelierbezoek op afspraak, Van Sminiaweg 70, 9064 KE Aldtsjerk 
058-2561176  gerhildtvr@cs.com