Welkom
Sinds 1974 wordt Gerhild van Rooij regelmatig gevraagd beschouwingen, inleidingen of series lezingen te geven voor musea, festivals, galeries, culturele centra, scholen, boekhandels, 8 maartmanifestaties, literaire, kunst-, theater- of muziekhistorische genootschappen. Tarief en mogelijkheden op aanvraag

2017
22.1.17 American Book Centre, Amsterdam Inleiding bij boekpresentatie Hanna Elisa Walsh 
25.2.17 De Buorskip, Beetsterzwaag           Jan Loman (voor Cultbee)
7.3.17 GBV Aldstjerk    Hadewijch, 13de eeuws mystica, eerste vrouwelijke dichter in Nederlands/Vlaams
7.3.17 SKPN Groningen Verlate Paraplu's, poetische geschiedenis van een eeuwenoud accessoire voor dames
8.3.17 GBV                  Catharina van Rennes, dirigent, componist, sopraan, pianist, zangdocent, auteur en feminist
9.3.17 GBV                   Fanny Hensel Mendelssohn, kon een rijk, mooi meisje optreden en componiste worden (alle leeftijden)
Verwacht 2017
2 april   Gein Cultuur 4, Groningen     Hongaar G. Ligeti, baanbrekend componist, 20ste eeuw
...
.9.17  De Biotoop, Haren                Kunst, Hali, Equinox, alettedegroot.nl
17.9.17  Jofel 8, Tresoar, Leeuwarden Ligeti
...11.17 Museum Opsterlân, Gorredyk Vrijers van St Nicolaas, geschiedenis van speculaas

Verwacht 2018
februari 2018 (voor Cultbee) Jan Loman   (ruimte, dag nader bepaald)
7 maart 2018 GBV Vrouwen op speculaas (afbeelingen verklaard)
15 maart 2018It Maskelyn, Hurdegaryp Kunst in openbare ruimte van Hurdegaryp (Culturele Commissie)

B
eschouwingen Cultuur, selectie
Historische vrouwen Literair o.a.
Auteur Marie Luise Fleisser
Hadewych, mystica en eerst bekende vrouwelijke dichter uit d eLage Landen
Historische vrouwen Europese muziek
Catharina van Rennes, dirigent, componist, sopraan, pianist, zangdocent, auteur en feminist
Fanny Hensel-Mendelssohn-Bartholdy, pianiste, componiste, dirigente in 19de eeuw
Historishe vrouwen  Europese muziek/danstheater
Maya Plisetskaya, baanbrekend prima ballerina assoluta, 20ste en 21ste eeuw

Hongaarse muziek, o.a. Bartók, Haydn, Kodály, Lehar Sr. en jr., Liszt, Weiner, verwacht Ligeti
'Balletten componist' Tsjaikofsky

Beeldende kunst en erfgoed, wandelingen langs kunst in openbare ruimte
Gapers, uithangtekens van apothekers en drogisten (o.a. voor Museum Opsterland)
Aldtsjerk Wandeling beelden Krabbedam, Kanselaaar, Feitsma, Moenikes, Veurman, gevelsteen
Jan Loman,
objecten, beelden, schilderijen, collages, grafiek, assemblages, haiku en waddenlogo
Evá Mendlik*, beelden, 2e generatie De groep van de figuratieve abstractie, Eva-Mendlik
Hali monumentaal werk in openbare ruimte, Solar Orbit Transit Station (Biotoop, Haren)
Hongaarse kunstenaars o.a. Vasarely
Tekenen, historische en hedendaagse tekenkunst (Kunsthuis Secretarie, Meppel)

Commedia dell'arte, Italiaanse Comédie, historische clowns, mime geschiedenis, maskers
Historische theatermonologen o.a. Gesluierd, 1e vrouwelijke toneelspeelster Colombina
17e eeuws toneel geschiedenis. Ontwikkeling kluchten.
Toneel auteurs. 1 Brederode. 2. J. van Hout zijn Loterijspel en de foede doelenLoterij in zijn tijd.
3. Focquenbroch.4 Komedianten. 5 Kwakzalvers. 6 Snaveldokters. 7 Marskramers.

Oude beroepen
1 Mandenmakers, manden van biezen, tenen en omwonden stro
2 Bezems en boenders maken in de kunst en uitventen, luifelverkoop (hei, vlas, berk, wilg) 
3 Poepen, herkomst, poepenkruizen, kunst en historisch toneel over poepen
4 Speculaas Vrijers van Sint Nicolaas, geschiedenis van speculaas

Herman Gorter langs Amstel en Luts (Gemeentehuis Balk,kunstgroep, Gorterfestival)
Hongaarse auteurs o.a. Szábo

Balletgeschiedenis, grote klassieke balletten, balletcomponisten, hofdans, dansverniewers
Actrice Emmy van  Lier, toneel dans, mime, voordracht, film, gedichten (voor Gein, Groningen)
Mime ontwikkeling in Nederland, Nelly Ploeg

20.12.'16 IDEA (Innovation Design & Entrepreneurship Academy) Roden, ‘Ballade van een stuiver’ en ‘Tinkeling van een dubbeltje’ geschreven voor expositie in Belasting & Douanemuseum in Rotterdam
Anders:
wo 7.9.'16  Biotoop Worldwide Reading Day, www.literaturfestival.com/ Democratie zonder populisme,
(o.a. E. M. Forster, George Orwell door Gerhild van Rooij, David Hulleman, Sabine van de Berg)
di 16.8.'16
SKPN Portiersloge, Groningen Dubbeltjes en stuivers


 
GBV Biotoop
 * GBV, Arti et Amictiae, Nederlandse Kring van Beeldhouwers, The Dutch Society of Sculptors, www.nkvb.nl  7.1.2015 
- Tjitte Wierdsma in gesprek met Gerhild van Rooij, oeuvre beeldend en schijvend ,Martinuskerk Giekerk
- 13.2.2015 GBV De stem van Vrouwtje Bezemsteel, Anni Lindeboom herinnerd (voordracht, single, lp, radio, tv jaren '50-'60, exposities grafiek, illustraties, kunstenaarsboeken), Rotterdam


Heeft u interesse voor een lezing, beschouwing naar uw bijzondere wensen,
of wilt u een lezing bijwonen, neemt u dan contact op.

Gerhild van Rooij, 2015 ✆  058-2561176 | ✉ gerhildvanrooij@gmail.com
Gerhild voerde opdrachten uit voor musea, het Rijk, bedrijven en particulieren in Nederland en daarbuiten.