2 3

2 LF 2018 Jan Loman lezing ©Sietse de Boer. 3 Friese Horizon ©Gerhild van Rooij, Museum Dr8888+ ACID intenationale expositie 

Welkom, ook op https://www.facebook.com/gerhild.vanrooij en Linked In
Do you wish the text in English? Please mail to gerhildvanrooij@gmail.com  

Artist statement - Verbeelden, verwoorden: beeldende kunst, tekst en theater met elkaar verweven  
Auteurs statement - cultuurpublicist geeft Gerhlid van Rooij cultuur,  kunst, erfgoed, muziek en literatuur een context
Inspiratie - Nuances die het alledaagse of mensen iets tijdloos geven en cultuur naast natuur 

Televisie. (na lezingen en artikelen) bijdrage aan 'Hantsjemier tot Paprikapoal' (Omrop Fryslân), 17.11.2019, npo2 

Gerealiseerde opdrachten: Kunst: relatiegeschenken, autonome foto's, schilderijen, installaties, objecten, grafisch design
  
voor diverse Musea, het Rijk, bedrijven en particulieren in Nederland en daarbuiten
Documentaire fotografie in opdracht onder meer ambassade, festivals, artiesten, musici, kunstenaars, magazines

Beschouwingen - Gastspreker, cultuurpublicist voor musea, festivals en cultuurinstellingen

Cultuurjournalist o.a. Most Magyarul Hongarije Magazine, glossy, Uitgever Edwin van Schie 

C
urator voor Galerie Bloemrijk Vertrouwen en
Gastcurator voor diverse culturele instellingen, in 2020 o.a. voor Tresoar en Museum Opsterlân (Jan Loman project)