1 2 3
2 LF 2018 Jan Loman lezing ©Sietse de Boer. 3 Friese Horizon ©Gerhild van Rooij, Museum Dr8888+ ACID intenationale expositie 

Welkom
Do you wish the text in English? Please mail to gerhildvanrooij@gmail.com

A
rtist statement -
Verbeelden en verwoorden zijn verweven expressies,  beeldende kunst, tekst en theater als symbiose 
Inspiratie- Nuances die het alledaagse iets tijdloos geven en mensen een context
Onderwerp - Gecreëerde  sferen en de neerslag van momenten en gedachten

Opdrachten, selectie
Kunst: relatiegeschenken, foto's, schilderijen, installaties, objecten, grafisch design
Voor: Musea, het Rijk, bedrijven en particulieren in Nederland en daarbuiten
Documentaire fotografie,
Beschouwingen - gastspreker, cultuurpublicist geeft beeldende kunst, muziek en erfgoed een context
Schreef voor musea, festivals en cultuurinstellingen teksten, ook als lezing.
sinds 2018 o.a. cultuurjournalist voor Markant Fryslân van Uitgeverij Penn, 
2002 - heden idem voor Most Magyarul Hongarije Magazine van uitgever Ed van Schie.
Glossy Most Magyarul Hongarije Magazine 81 Kodály
http://www.mostmagyarul.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=235&Itemid=221.


Lezing
Donderdag 16 augustus 20.00 uur, Beetsterzwaag
zie www.historischbeetsterzwaag.nl (lezingen(

www.vvvschiermonnikoog.nl/lf2018 

Exposities, zie agenda  augustus
Wolvega, Lycklamaweg 6, Sint Franciscuskerk
Olterterp, Achterwei 6, Sint Hippolytuskerk
Leer (Duitsland), BOA
ZIENN, Nieuwe weg 3, Leeuwarden
      friArt 12 mei-29 augustus 2018, BAO Kirchstrasse 54, Leer ma t/m vrijdag 10-16 uur
  
September
Tichter by Tytsjerksteradiel, 750 stiks, Anne Tjerk Popkema, tekstskriuwer en útjouwer, organisatie Trynsje van der Veer,  foto en gedicht.