1     2   
Gerhild  2 foto Friese Horizon in Museum Dr8888 / ACID intenationale expositie 2013

Artist statement Verbeelden en verwoorden
Beeldende kunst, tekst en theater werken symbiotisch, in deze verweven expressies vallen sferen, de neerslag van beleven en het residu van gedachten samen. Uitzonderlijk of alledaags in beweging, subtiele of onthutsende sporen, verglijdend licht.

Opdrachten
Gerhild voerde kunstpdrachten uit voor musea, het Rijk, bedrijven en particulieren in Nederland en daarbuiten,
hield beschouwingen op maat voor musea, festivals en cultuurinstellingen en schrijft teksten over cultuur, ook op maat.

Nieuws  actueel 
Expositie
12 t/m 20 oktober, groepsexpositie “Licht”,
Galerie Doet, Schrans 44, Leeuwarden.
14 oktober (einddatum volgt), In de voetsporen van kunstenaar Alma Tadema,
werk van 22 FRIA-leden, Tresoar, Leeuwarden

Lezingen
22 september Het kunstwerk in de biotoop en andere werken van Gerard Ferdinand Hali, De biotoop Kerklaan 30, Haren

Beschouwingen
Pluskrant.nl, Gerhilds 100ste Kunstrubriek: Jugendstiltableau in Beetsterzwaag, 15 september 2016 
Pluskrant.nl, Gerhilds Boekrubriek: Bo en de Boemerdeboem

Hardcopy, Glossy magazine
Pluskrantmagazine, september Tseard en Sip visser, Haudmare Wijnjewoude, de Flambou Gorredeijk, Beelden Beetsterzwaag
Most Magyarul Hongarije Magazine, nr. 75, 16 juli  2016 o.a. Peter Vigh, premiere muziekstuk Hongaarse opstand 1956 (4 pagina's)

Regionaal en lokaal
Heidepraet
verwacht september Heide 6, Heideweer en honing

De harker verwacht 2016, Kunst en geschiedenis in Lippenhuizen
Ut de twa dorapen verwacht herfst 2016 plaquette baron Rengers in Oentsjerk

Contact: Gerhild van Rooij, 2016 ✆  058-2561176 | ✉ gerhildtvr@cs.com, welkom op afspraak

Recycle mee, zie Logo KNGF Geleidehonden  http://www.geleidehond.nl/nieuws/2014/dopjesactie/ 
Breng uw platsic dopppen naar KNGF-inzamelpunt Van Sminiaweg 70, Aldtsjerk ✉ totheater@cs.com