1 2 3
2 LF 2018 Jan Loman lezing ©Sietse de Boer. 3 Friese Horizon ©Gerhild van Rooij, Museum Dr8888+ ACID intenationale expositie 

Welkom
Do you wish the text in English? Please mail to gerhildvanrooij@gmail.com
Wilt u de Nieuwsbrief ontvangen? Stuur gerust een e-mail

A
rtist statement -
Verbeelden en verwoorden zijn verweven expressies,  beeldende kunst, tekst en theater als symbiose 
Inspiratie- Nuances die het alledaagse iets tijdloos geven en mensen een context
Onderwerp - Gecreëerde  sferen en de neerslag van momenten en gedachten

Gerealiseerde odrachten, selectie
Kunst: relatiegeschenken, foto's, schilderijen, installaties, objecten, grafisch design
Voor: Musea, het Rijk, bedrijven en particulieren in Nederland en daarbuiten
Documentaire fotografie, diverse opdrachten
Beschouwingen - gastspreker, cultuurpublicist geeft beeldende kunst, muziek en erfgoed een context
Schreef voor musea, festivals en cultuurinstellingen teksten, ook als lezing.
sinds 2018 o.a. cultuurjournalist voor Markant Fryslân van Uitgeverij Penn, 
2002 - heden voor Most Magyarul Hongarije Magazine, glossy (uitgever Edwin van Schie.

Lezing
Dinsdag 18 september Tinco's gekostiumeerde bal 1874 (Doornakker, Roden)
zondag 23 september Besnyö (Mikesz, Vianen)
vervolg lomanlezing zie www.vvvschiermonnikoog.nl/lf2018 

Exposities,
Open dag en Kusntroute Aldtsjerk 22 september 2018

BOEKEN
7 september 15 uur in Kruiskerk Nieuwstad 5, Burgum boekpresentatie  Tichter by Tytsjerksteradiel,
750 stiks, Anne Tjerk Popkema, tekstskriuwer en útjouwer, organisatie Trynsje van der Veer,  foto en gedicht. LF2018