1  2
Gerhild  2 foto Friese Horizon in Museum Dr8888 / ACID intenationale expositie 2013

Artist statement Verbeelden en verwoorden
Beeldende kunst, tekst en theater werken symbiotisch, in deze verweven expressies vallen sferen, de neerslag van beleven en het residu van gedachten samen.
Uitzonderlijk of alledaags in beweging, subtiele of onthutsende sporen, verglijdend licht.

Opdrachten
Gerhild voerde kunstpdrachten uit voor musea, het Rijk, bedrijven en particulieren in Nederland en daarbuiten,
hield beschouwingen op maat voor musea, festivals en cultuurinstellingen en schrijft over cultuur, ook op maat.

Nieuws
Oktober. Interview door Simon Wijma voor Biotoop ('over ons'), aanleiding mijn lezing over kunst van Hali in de Biotoop
http://www.biotoop.org/nieuws/dit-beeld-hoort-hier-maar-het-heeft-tegelijk-iets-kosmisch

Expositie
14 oktober-5 februari 2017, Besiele troch Alma Tadema (door 24 FRIA-leden), Tresoar, Boterhoek 1, Leeuwarden
5 november-Verlengd tot 20 december, Foto's, IDEA Academy, Doornakker 10, Roden
7 januari - 3 februari 2017, poëzie-installatie Vergeten regenschermen SKPN Noorderstation, Kastanjelaan 1, Groningen

Lezingen
Dinsdag 20 december 16.30-20.30 u Innovation Design & Entrepreneurship Academy in Roden, 'Dialoog over geld en waardecreatie', maaltijd, expositie ‘magisch werk en realisme’ en voordracht Gerhilds  ‘Ballade van een stuiver’ en ‘Tinkeling van een dubbeltje’ geschreven voor expositie  in Belasting en Douanemuseum in Rotterdam.

B
eschouwingen
Pluskrant.nl, Gerhilds 110de Kunstrubriek: De palen in Fryse Peallen, 30 november 2016
Pluskrant.nl, Gerhilds Boekrubriek: 9de boekrubriek. Joodse Ex libris in Fryslân, 3 december 2016
Hardcopy, Glossy magazine
Pluskrantmagazine, september Tseard en Sip Visser, Haudmare Wijnjewoude, Flambou Gorredijk, beelden Beetsterzwaag
Most Magyarul Hongarije Magazine, nr. 76, Zene festival in monument, een totaalbeleving

Regionaal en lokaal
Heidepraet
  november 2016, Heide 8, waterhalen op Bugemerheide

De harker oktober 2016, Kunstgeschiedenis 9 Harker en Watertoren
Ut de twa dorapen oktober 2016, Plaquette baron Rengers in Oentsjerk

Contact: Gerhild van Rooij, 2016 ✆  058-2561176 | ✉ gerhildtvr@cs.com, welkom op afspraak

Recycle mee Logo KNGF Geleidehonden  http://www.geleidehond.nl/nieuws/2014/dopjesactie/ 
Plastic dopppen KNGF-inzamelpunt Van Sminiaweg 70, Aldtsjerk ✉ totheater@cs.com