2 3

2 LF 2018 Jan Loman lezing ©Sietse de Boer. 3 Friese Horizon ©Gerhild van Rooij, Museum Dr8888+ ACID intenationale expositie 

Welkom, ook op https://www.facebook.com/gerhild.vanrooij en Linked In
Do you wish the text in English? Please mail to gerhildvanrooij@gmail.com  

Artist statement - Verbeelden en verwoorden zijn verweven expressies: beeldende kunst, tekst en theater als symbiose 
Auteurs statement - Als cultuurpublicist geeft Gerhlid van Rooij cultuur,  kunst, erfgoed, muziek en literatuur een context
Inspiratie - Nuances die het alledaagse of mensen iets tijdloos geven, cultuur naast natuur 
Onderwerpen - Gecreëerde sferen als neerslag van momenten en veranderingen 

Televisie. Na lezingen en artikelen over Hannekemaaiers, bijdrage aan 'Hantsjemier tot Paprikapoal' (Omrop Fryslân), 17.11.2019, npo2, 13:00 

Gerealiseerde opdrachten: Kunst: relatiegeschenken, autonome foto's, schilderijen, installaties, objecten, grafisch design
  
voor diverse Musea, het Rijk, bedrijven en particulieren in Nederland en daarbuiten
Documentaire fotografie in opdracht onder meer ambassade, festivals, artiesten, musici, kunstenaars, magazines

Beschouwingen - Gastspreker, cultuurpublicist geeft beeldende kunst, muziek en erfgoed een context
voor musea, festivals en cultuurinstellingen

Cultuurjournalist voor o.a. Markant Fryslân en Waardig Afscheid, Uitgeverij Penn, 
Most Magyarul Hongarije Magazine, glossy, Uitgever Edwin van Schie 

C
urator voor Galerie Bloemrijk Vertrouwenen gastcurator voor diverse culturele instellingen, in 2020 voor Tresoar