2 3

2 LF 2018 Jan Loman lezing ©Sietse de Boer. 3 Friese Horizon ©Gerhild van Rooij, Museum Dr8888+ ACID intenationale expositie 

Welkom, ook op https://www.facebook.com/gerhild.vanrooij en Linked In
Do you wish the text in English? Please mail to gerhildvanrooij@gmail.com
Wilt u de Nieuwsbrief ontvangen? Stuur gerust een e-mail

Artist statement - Verbeelden en verwoorden zijn verweven expressies: beeldende kunst, tekst en theater als symbiose 
Auteurs statement - Als cultuurpublicist geeft Gerhlid van Rooij cultuur,  kunst, erfgoed, muziek en literatuur een context
Inspiratie- Nuances die het alledaagse of mensen iets tijdloos geven
Onderwerp - Gecreëerde  sferen, de neerslag van momenten

Nieuws exposities 
Vanaf 21 juni expositie J.A.J. thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, Dokkum
vanaf 29 juni groepsexpositie De weg van het linnen, in Tresoar, Leeuwarden

Gerealiseerde odrachten: Kunst: relatiegeschenken, autonome foto's, schilderijen, installaties, objecten, grafisch design
voor diverse Musea, het Rijk, bedrijven en particulieren in Nederland en daarbuiten
Documentaire fotografie in opdracht voor onder meer ambassade, festivals, artiesten, musici, kunstenaars, magazines

Beschouwingen - gastspreker, cultuurpublicist geeft beeldende kunst, muziek en erfgoed een context
Schreef teksten voor musea, festivals en cultuurinstellingen

Cultuurjournalist voor o.a. Markant Fryslân en Waardig Afscheid, Uitgeverij Penn, 
Most Magyarul Hongarije Magazine, glossy, Uitgever Edwin van Schie.