1 2 3
2 LF 2018 Jan Loman lezing ©Sietse de Boer. 3 Friese Horizon ©Gerhild van Rooij, Museum Dr8888+ ACID intenationale expositie 

Welkom

A
rtist statement
Verbeelden en verwoorden zijn verweven expressies
    beeldende kunst, tekst en theater als symbiose 
Inspiratie:
Nuances die het alledaagse iets tijdloos geven en mensen een context, naast gecreëerde  sferen en de neerslag van beleven en gedachten

Opdrachten, gerealiseerd
Kunst: relatiegeschenken, foto's, schilderijen, installaties, objecten, grafisch design
Voor: Musea, het Rijk, bedrijven en particulieren in Nederland en daarbuiten
Dcumentaire fotografie, recent Symposium 500 jaar Reformatie in Musuem Harderwijk voor Hongaarse Ambassade, Den Haag

Beschouwingen
Schreef voor musea, festivals en cultuurinstellingen teksten, ook als lezing
 Gorredijk had unieke gapers (32 p.), verscheen 17.9.2017 bij Musuem Opsterlân

Nieuws
Voor iedereen een stralend 2018
Voor Cultbee LF2018
Leeuwarden / Friesland Culturele Hoofdstad
Voor Cultbee houdt Gerhild van Rooij in het kader van de 100ste geboortedag van dichter kusntenaar e ontwerper van het Waddenlogo Jan Loman, een reeks lezingen. Organisatie cultbee.nl, Martine Mees.

Expositie
Sporen foto expositie t/m 9 januari Portiersloge, Groningen, zie agenda

Cultuurpublicist: geeft beeldende kunst en erfgoed een context
Recent, Glossy PLUSKRANT Magazine,  december Claesjes, eeuwenoude speculaasjes, heldhaftige en sierlijke vrijers en een zoet hart
Recent, Glossy Most Magyarul Hongarije Magazine 80, najaar '17: Kutas penningen en beelden
http://www.mostmagyarul.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=235&Itemid=221.

Regionaal en lokaal
Heidepraet
  deel 83 Worp, op de grote stille heide, 18, nr. 384, dec. 2017
De harker Kunstgeschiedenis en kunst 18. Skearderswinkel in Rimen enTteltsjes , dec. 2017
De Koeketromp 2017, Hermen, Marot, Coulon en Ottema. Kunst in Oentsjerk deel 9, nov. 2017
Mei Inoar 1. Biesjager, Tytsjerksteradiel, deel 1 pp. 17-19,  jannewaris 2018,  jiergong 42, Nûmer I (bew., zie Heidepraet, ill, idem)

Recycle mee  Plastic dopppen inzamelpunt Van Sminiaweg 70, Aldtsjerk ✉ totheater@cs.com