1 2 3
2 LF 2018 Jan Loman lezing ©Sietse de Boer. 3 Friese Horizon ©Gerhild van Rooij, Museum Dr8888+ ACID intenationale expositie 

Welkom
Do you wish the text in English? Please mail to gerhildvanrooij@gmail.com
Wilt u de Nieuwsbrief ontvangen? Stuur gerust een e-mail

A
rtist statement -
Verbeelden en verwoorden zijn verweven expressies,  beeldende kunst, tekst en theater als symbiose 
Inspiratie- Nuances die het alledaagse iets tijdloos geven en mensen een context
Onderwerp - Gecreëerde  sferen en de neerslag van momenten en gedachten

Gerealiseerde odrachten, selectie
Kunst: relatiegeschenken, foto's, schilderijen, installaties, objecten, grafisch design
Voor: Musea, het Rijk, bedrijven en particulieren in Nederland en daarbuiten
Documentaire fotografie, diverse opdrachten

Beschouwingen - gastspreker, cultuurpublicist geeft beeldende kunst, muziek en erfgoed een context
Schreef voor musea, festivals en cultuurinstellingen teksten, ook als lezing.
sinds 2018 o.a. cultuurjournalist voor Markant Fryslân van Uitgeverij Penn, 
2002 - heden voor Most Magyarul Hongarije Magazine, glossy (uitgever Edwin van Schie.

Eertvolgende lezing 13.11.2018 Ligetie, Groningen