1 2 3
2 LF 2018 Jan Loman lezing ©Sietse de Boer. 3 Friese Horizon ©Gerhild van Rooij, Museum Dr8888+ ACID intenationale expositie 

Welkom
Do you wish the text in English? Please mail to gerhildvanrooij@gmail.com

A
rtist statement -
Verbeelden en verwoorden zijn verweven expressies,  beeldende kunst, tekst en theater als symbiose 
Inspiratie- Nuances die het alledaagse iets tijdloos geven en mensen een context
Onderwerp - Gecreëerde  sferen en de neerslag van momenten en gedachten

Opdrachten, selectie
Kunst: relatiegeschenken, foto's, schilderijen, installaties, objecten, grafisch design
Voor: Musea, het Rijk, bedrijven en particulieren in Nederland en daarbuiten
Documentaire fotografie, recent Symposium 500 jaar Reformatie in Museum Harderwijk voor Hongaarse Ambassade, Den Haag

Beschouwingen - gastspreker, cultuurpublicist geeft beeldende kunst, muziek en erfgoed een context
Schreef voor musea, festivals en cultuurinstellingen teksten, ook als lezing. En is in 2018 cultuurjournalist voor Markant Fryslân van Uitegverij Penn en Smallingerland Sportief van UItInMedia en -sinds 2002 -Most Magyarul Hongarije Magazine van uitgever Ed van Schie.
Glossy Most Magyarul Hongarije Magazine 81 Kodály
http://www.mostmagyarul.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=235&Itemid=221.


E
xpositie
Voor 5 mei zie  https://brugnieuws.nl/algemeen/expositie-plastic-sporen-en-oude-muren
5 mei 15:00 Vernissage burgemeester, solo-expositie Plastic Sporen en Oude Muren,'t huys der Kunsten Vooorstraat 20 Kampen
     
fri A rt 12 mei-29 augustus 2018, BAO Kirchstrasse 54, Leer ma t/m vrijdag 10:00-16:00 uur

 
FRIA PHOTO'18, VERLENGD t/m 27 mei en 20 mei aanwezig:  Maarsingh & Van Steijn, Bollemansteeg 64, Leeuwarden
 

Eind mei  verschijnt
Tichter by Tytsjerksteradiel, 750 stiks, Anne Tjerk Popkema, tekstskriuwer en útjouwer, organisatie Trynsje van der Veer, bijdrage 1 foto en 1 gedicht.

 
Recycle mee  Plastic dopppen inzamelpunt Van Sminiaweg 70, Aldtsjerk ✉ totheater@cs.com