1     2   
Gerhild  2 foto Friese Horizon in Museum Dr8888 / ACID intenationale expositie 2013

Artist statement
Verbeelden en verwoorden in beeldende kunst, tekst en theater werken voor mij symbiotisch. Het zijn verweven expressies waarin sferen als neerslag van beleven of residu van gedachten samenvallen met het uitzonderlijke of alledaagse, beweging, verglijdend licht, subtiele of onthutsende sporen.

Opdrachten
Gerhild voerde kunstpdrachten uit voor musea, het Rijk, bedrijven en particulieren in Nederland en daarbuiten,
hield lezingen op maat voor musea, festivals en cultuurinstellingen en schrijft ook teksten over cultuur op maat.

Nieuws  actueel 
Expositie
12 t/m 20 oktober, groepsexpositie “Licht”,
Galerie Doet, Schrans 44, Leeuwarden.
14 oktober (einddatum volgt), In de voetsporen van kunstenaar Alma Tadema,
werk van 22 FRIA-leden, Tresoar, Leeuwarden

Lezing
7 september, 15 tot 19 uur, Worldwide Reading Day '
Democratie zonder populisme', locatie Biotoop Open Kas Kerklaan 30 Haren
geïnitieerd door het internationale literatuurfestival Berlijn http://www.literaturfestival.com (entree vrije bijdrage)' Zie lezingen

Beschouwingen
Pluskrant.nl, Gerhilds Kunstrubriek: verwacht 97 Wording van Tseard Visser
Pluskrant.nl, Gerhilds Boekrubriek: Bo en de Boemerdeboem

Hardcopy, Glossy magazine
Pluskrantmagazine nr. 11, juni 2016, 5 18de eeuwse hermen
Most Magyarul Hongarije Magazine, nr. 75, 16 juli  2016 o.a. Peter Vigh, premiere muziekstuk Hongaarse opstand 1956 (4 pagina's)

Regionaal en lokaal
De Heidepraet
juni 2016 Heide, bezems

De harker verwacht september 2016, Kunst en geschiedenis in Lippenhuizen
Ut de twa dorapen verwacht september 2016 plaquette baron Rengers in Oentsjerk

Contact: Gerhild van Rooij, 2016 ✆  058-2561176 | ✉ gerhildtvr@cs.com, welkom op afspraak

Recycle mee, zie Logo KNGF Geleidehonden  http://www.geleidehond.nl/nieuws/2014/dopjesactie/ 
Breng uw platsic dopppen naar KNGF-inzamelpunt Van Sminiaweg 70, Aldtsjerk ✉ totheater@cs.com