1  2
Gerhild  2 foto Friese Horizon in Museum Dr8888 / ACID intenationale expositie 2013

Artist statement Verbeelden en verwoorden
Beeldende kunst, tekst en theater werken symbiotisch, in deze verweven expressies vallen sferen, de neerslag van beleven en het residu van gedachten samen.
Uitzonderlijk of alledaags in beweging, subtiele of onthutsende sporen, verglijdend licht.

Opdrachten
Gerhild voerde kunstpdrachten uit voor musea, het Rijk, bedrijven en particulieren in Nederland en daarbuiten,
hield beschouwingen op maat voor musea, festivals en cultuurinstellingen en schrijft teksten over cultuur, ook op maat.

Nieuws
Oktober. Interview door Simon Wijma voor Biotoop ('over ons'), aanleiding mijn lezing over kunst van Hali in de Biotoop
http://www.biotoop.org/nieuws/dit-beeld-hoort-hier-maar-het-heeft-tegelijk-iets-kosmisch

Expositie
12 - 20 oktober, Licht, 4 fotografen 1 videokunstenaar en bewerkte lampekampen door 7 schilders Galerie Doet, Schrans 44, Leeuwarden
14 oktober-5 februari 2017, Besiele troch Alma Tadema, werk van 22 FRIA-leden, Tresoar, Boterhek 1, Leeuwarden

Lezingen
22 september Het kunstwerk in De Biotoop en ander werkevan Gerard Ferdinand Hali, De biotoop Kerklaan 30, Haren

Beschouwingen
Pluskrant.nl, Gerhilds 103de Kunstrubriek: Sluiswachter en torsen van gosse Dam, 13 oktober 2016
Pluskrant.nl, Gerhilds Boekrubriek: Bo en de Boemerdeboem
Hardcopy, Glossy magazine
Pluskrantmagazine, september Tseard en Sip Visser, Haudmare Wijnjewoude, de Flambou Gorredeijk, Beelden Beetsterzwaag
Most Magyarul Hongarije Magazine, nr. 76, binnenkort Hongaars-Nederlands Zene festival in monument, een totaalbeleving (4 pagina's)

Regionaal en lokaal
Heidepraet
september 2016, Heide 6, Heideweer en honing

De harker september 2016, Kunstgeschiedenis 8 Hans Snoek deel 2, Lippenhuizen
Ut de twa dorapen oktober 2016, Plaquette baron Rengers in Oentsjerk

Contact: Gerhild van Rooij, 2016 ✆  058-2561176 | ✉ gerhildtvr@cs.com, welkom op afspraak

Recycle mee, zie Logo KNGF Geleidehonden  http://www.geleidehond.nl/nieuws/2014/dopjesactie/ 
Breng uw platsic dopppen naar KNGF-inzamelpunt Van Sminiaweg 70, Aldtsjerk ✉ totheater@cs.com