Autors statement Als cultuurpublicist geef ik beeldende kunst en erfgoed een context 
Als kunstenaar, curator, theatermaker, auteur, spreker leg ik verbanden tussen culturen, tijdperken, locaties, diverse perspectieven en disciplines

Kunst in openbare ruimte

Volhgens Martine Mees van Stichting Cultbee is Gerhild 'kunstberschouwer'
Als auteur en curator in GBV en daarbuiten noemt Hans Roelofs (Pluskrant) haar 'cultuurpromotor'
Alette de Groot (De Biotoop) benoemde haar tot 'Ambassadeur van kunst in de openbare ruimte'


Beschouwingen, recensies en interviews rond cultuur en geschiedenis
De publicaties in kunstvakbladen en andere uitgaven belichten kunstdisciplines, -projecten, -collectieven, -routes, exposities, musea, monumenten, (im-)materieel erfgoed, fotos, films, gedichten (op muziek), festivals, literatuur, muziek, -theater (zie lezingen).

Recent
2001-17 Most Magyarul, Hongarije Magazine (interculturele glossy) beschouwingen: musea, kunst, muziek, literatuur, oeuvre interviews

2014-17 Pluskrant uitgaven, Stichting Pluskrant (2004), (sinds 1987 in weekbladen Optimaal, Bijtijds, Echt Drachten, daarna in Drachtster Courant en Breeduit)
             +Pluskrant Magazine (glossy, voor Smallinger-, Opsterland, sinds 2013), Gerhilds kunst & erfgoedrubriek, 11x 
             internetkrant Pluskrant.nl, Gerhilds Kunstrubriek 122x; Cultuur/muziekrubiek 2x, Boekrubriek 12x,


December 2015, Galeries.nl Gastschrijver 98, Kunst van de dag, 31x http://www.galeries.nl/gast.asp?Gastnr=98

Pluskrantmagazine, glossy, kwartaaluitgave. Gerhilds Kunst en erfgoedrubriek (na verschijnen ook online)
7 Onvervangbare museale gapers als authentieke uithangtekens bij apotheken drogisten. Nr. 11, maart 2016
8 18de eewse hermen van Lyndenstein en Slot Boelens via Stania State naar Princessehof. Nr. 12, juni 2016
9 Tseard en Sip Visser, Haudmare Wijnjewoude, de Flambou Gorredijk, Beelden Beetsterzwaag. Nr. 13, september 2016
10 Jacqueline Verhoef, Museum Opsterlân, nu optimaal toegankelijk en veelzijdig. Nr. 14, december 2016
11 Jan Loman en de internationaal bekend gebleven kunststroming De Stijl. Nr. 15, maart 2016

Gerhilds Kunstrubriek Pluskrant.nl, selectie
89 RVSlogo, Tjeerd Bottema, do 23.6.16; 90 PTTlogo Gradus van Eden, do 30.6.16; 91 Post-Telegraafkantoor Gorredijk, do 7.7.16
92 De posthoorn als erfgoed, ma 16.7.16; 93 Gevelsculptuur Handel en Industrie, wo 27.7.16;
94 Museum Opsterland Expositie Verandering, ma 1.8.16; 95 Expositie Verandering 2, do 4.8.16;
96 Futen van Yvonne Visser, wo 10.8.16; 97 Wording van Tseard Visser, do 18.8.16; 98 Bok van Jan van Druten zo 28.8.16
99 Van Druten 2 Kalfje, do 8.9.16r; 100 Jugendstiltableau in Beetsterzwaag, do 15.9.16;

101 Solar Orbit Transit Station van Hali, vr 23.9.16; 102 Meer omgevingskunst Hali, ma 4.10.16;
103 Sluiswachter en torsen Gosse Dam, do 13.10.16; 104 Een gedicht, hand en een ster, vr 21.10.16;
105 Jobs Wertheim, beeldhouwer en kunstpromotor, di 25.10.16; 106 Bittertje, harker en watertoren do 5.11.16;
107 Bij de watertoren van Lippenhuzen, wo 11.11.16; 108 Bemint Max Reneman, do 17.11.16; 109 Kinderschans Fryske Peallen, do 24.11'16;
110 Grenspalen in Fryske Peallen, wo 30.11.16; 111 De Flecht van Klaas van Dijk, 8.12.16;
112 Mijn foto's Besiele troch Alma Tadema do 15.12.16; 113 Evenwicht in Oudega, Ureterp en Beetsterzwaag, do 22,12,16
114 Evenwicht 2, Cranach tot Van Bergen do 29.2.16
2017 115 Klokkenstoel kerk, turf en Melle Visser ma. 7.1.17 Pieter Klazes Pel, Drachtstercompagnie do 12.1.17;
117 Pier Pander en Piet Klazes 19.1.17, 118 Rottevalle en Tytsjerksteradiel 27.2.17; 119 Terpstra en turf in Rottevalle 2.2.17;
120 Henk Rusman, turf in Rottevalle 10.2.17; 121 De chip van Frank Sciarone, Drachten 16.2.17
122 Hendrik Beekman sculptuur bij Lyndensteyn; 123 Hendrik Beekman leren lopen 9.3.17, 124 Gevelsteentje uit vlammen herrezen 14.3.17
Gerhilds Boekrubriek Pluskrant.nl, selectie
5 Biograaf Bertus Mulder, 27.1.16; 6 Bertus Mulder, Fietje Kwaak, 3.2.16;7 Slauerhoff gedichten in openbare ruimte, 12.2.16;
8 Bo en de boemerdeboem (A. Smit, A. de Groot) 30.5.16; 9 Joodse Ex libris in Fryslân, 3 .12.16; 10 Joodse Ex libris Nico Bloemendaal Roel Oostra, 6.12.16
11 Statig Beetsterzwaag, parklandschap rond een Fries dorp, 23.2.2017. 12 Elisa Walsh Terreurcode wit vertaald 3.2017. 13 Het huis van Kat en Muis, 23.3.2017
Gerhilds cultuur/muziekrubriek, Pluskrant.nl
1 Internationaal vermaarde musicus-musicoloog Van Driel, 27.9.2015; 2 Voices Duo Jørgensen – de Leuw, harp-theremin, do 9.6.2016

Toegankelijke bijdragen:  kunst, erfgoed, geschiedenis

2015-17, De Harker, dorpskrant van Lippenhuzen, Rubriek Dorpsgeschiedenis en kunst (of erfgoed), 11x
2013-16, Ut de Twa Doarpen, dorpskrant Munein en Readtsjerk, kunst, erfgoed, beschouwingen, interviews, 14x
2001-05, 2014-17, Heidepraet, dorpskrant Noardburgum, beschouwingen, interviews, kunst, erfgoed, geschiedenis, 73x
2016-17, De Koeketromp, dorpskrant Oentsjerk, Rubriek Kunst (erfgoed) kijken, beschouwingen, interview 5x