Auteurs statement Als cultuurpublicist geeft Gerhid van Rooij cultuur, beeldende kunst en erfgoed een context 
In ruim 50 verschillende uitgaven verschenen ruim 500 beschouwingen, recensies en interviews rond cultuur, erfgoed en geschiedenis.
Als tentoonstellingsmaker, kunstenaar, theatermaker en spreker verbindt de auteur disciplines, culturen, tijdperken, locaties en perspectieven.

-Martine Mees (Stichting Cultbee) Van Rooij is 'kunstbeschouwer'

-Hans Roelofs (Pluskrant) auteur, spreker, curator Van Rooij is 'cultuurpromotor'
-Alette de Groot (De Biotoop) Van Rooij is een 'Ambassadeur van kunst in de openbare ruimte'

Actueel Glossy
160x (ca) in Most Magyarul, Hongarije Magazine 2001-heden (sinds 1996, glossy, uitgever Edwin van Schie), 2001-heden,
              Hongaarse cultuur in breder perspectief, interculturele bijdragen o.a. musea, kunst, erfgoed, muziek, literatuur, geschiedenis,
zie          http://www.mostmagyarul.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=235&Itemid=221


Vanaf 2018 voor Uitgeverij Penn, Leeuwarden
2x Fryslân MARKANT, kwartaalmagazine (glossy), idem on line, 10.000 ex, (zomernr 15.000 ex) http://www.fryslanmarkant.nl/
Zie         https://issuu.com/penncommunicatie/docs/fm18-1_online
 
PLUZZ Magazine,
kwartaalmagazine (advertorial), (Leeuwarden) kunst, cultureel erfgoed, muziek, literatuur.  
+PLUSKRANT Magazine, kwartaalmagazine (advertorial), (Smallingerland-Opsterland) tevens online. April 2014- februari 2018:
   Gerhilds Kunst & Erfgoedrubriek (13x), 8500 ex, UitInMedia (Jan Boonstra), Drachten, Vanaf 2018 Uitgeverij PENN
Smallingerland Sportief, hardcopy kwartaalblad april 2018, UitIn Media

Actueel Regionaal
22x        De Harker, dorpskrant van Lippenhuzen, rubriek 'Dorpsgeschiedenis en kunst', 2015-heden
9 x         De Koeketromp, dorpskrant Oentsjerk, rubriek 'Kunst in Oentsjerk', 2016-heden
85x        Heidepraet, dorpskrant Noardburgum, o.a. rubriek 'Heide', en 5 mei gedichten, 2001-2005 en 2014-heden
4 x         Mei Inoar, de doarpskrante fan Suwâld, 2018

Archief on line uitgaven: kunst, literatuur, cultuur, erfgoed t/m december 2017
172x    Pluskrant.nl NB offline eind 2017, UitInMedia (Jan Boonstra), redactie Hans Roelof, St. Pluskrant (2004), 2.1.2014 -12.10.2017
           (pluskrant.nl Gerhilds Cultuur/muziekrubriek 2x, Boek/cd-filmrubriek 22x, Kunstrubriek 148x)
3x+3x typsfans.nl 3x, typsfans.be 3x, Muziek en theaterbegrippen voor jeugd, etymologisch, IDem op XAPP.nl
3x       wgvandehulst.nl (opgeslagen bij KB, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag): literair erfgoed 205-2017
61x     Galeries.nl (Kunstnu.nl) uitgever Benno Tutein Nolthenius, Kunst van de dag, december 2015 en juni 2017, Gastschrijver 98 (opgeheven in 2017)
1x       Keunstwurk.nl: in memoriam

12x     FRIA.nl, Friese Kunstenaarsvereniging: Kunstenaars in beeld 2002-2005 (8x), musea en in memoriam (4x)
1x       nkvb.nl, Nederlandse Kring van Beeldhouwers: in memoriam

Archief Vakbladen (hardcopy magazines)
Keramiek  15x in voorlopers van Klei Keramiek Magazine, sinds 2014
                    
(
12x Keramiek in al zijn facetten, van Klei & Hobby, uitgave Stichting Klei, 1997-1999;
                     1x Keramiek uitgave NVK, Nederlandse Vakgroep Keramisten, 2002;
2x Klei Keramisch Magazine, 2002-2003)
Textiel/fiber 7x in Textiel Plus: kunst, (internationale) musea, boek/catalogus
Idem             3x in Weven, uitgave van Weefnetwerk: etymologisch
Educatief    3x in Artschool Magazine: kunst educatief
Grafiek      
1x in Palet Magazine (Arti, Alkmaar): grafiek
Idem         
3x in Forma Aktueel uitgave van Forma Aktua, Gro ingen: grafiek en boekkunst
Hout           2x in Aktie-Radius uitgave van Radius, Nederlandse Vereniging van Houtdraaiers: 2x, etymologisch
Film            2x in Filmkrant NNFF, Noord Nederlands Film Festival: 2x Hongaarse Film/ HAZfestival
Filosofisch   12x in Tattwa  en Tattwa bulletin (id. oecumenisch, Leeuwarden/Oldeberkoop):
                         interviews en beschouwingen over kunst en boeken; ook illustraties

Numismatiek 9x in Muntkoerier: numismatische kunst en internationale musea beschouwingen
Musea          2x in Impost,Belasting & Douane Museum: beschouwingen numismatische kunst, etymologie, literair
Schermkunst 2x Touché, KNAS, Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond, (vakblad 2003-2004
Galeries 
      ca50x of meer GBV folders Galerie Bloemrijk Vertrouwen en GBV Kunst&Concertzaal

Archief kranten/streekbladen/magazines Algemeen
Proza             1x Friesland Post (Leeuwarden, glossy), proza
Erfgoed       1x SA! (Arend Waninge, Gorredijk) Het prentenboek dat speculaas heet... 29.11.2017
                       
idem Sa24.nl, andere vormgeving  
Necrologie    Actief (Actief Media (vm Trio-Actied), Burgum) (o.a. necrologie kunstenaars
                       HOF, Informatief regio agenda
Heerenveen (necrologie kunstenaar);
                      
Nieuwe Dockumer Courant (Dukkum/Leeuwarden) (idem),
                       Nieuwsblad Noord-Oost Friesland (Dokkum, Kollum) divers

Emancipatie Vrouw vrouwenkrant, SOFA Amsterdam (illustraties); Vrouwenkrant, Utrecht (illustraties)
                       Lover, uitgave Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (illustraties)

(Volks)literatuur en kunst
8x     De fleanende Krie van FFKB, Kristlik Fryske Folksbibleteek (interviews kunstenaars; poëzie, beschouwing) 1996-1998, 2003

Regionaal (Kunst, monumenten, cultuureel erfgoed in openbare ruimte, literatuur

17x   De brêgebidler, doarpskrante fan Aldtsjerk en omkriten (2001-2005; 2014-2015)
01x   De Einekoer, dorpskrant van Gytsjerk (ca 2000)
16x   Ut de Twa Doarpen, dorpskrant Mûnein en Readtsjerk, rubriek Kunst in zicht (2013-2017)
10x  Tusken Wâld en Wetter, doarpskrante fan Hurdegaryp (2013-2014)
01x  Yn'e line, dorpskrant Tytsjerk (2013)