Autors statement Als cultuurpublicist geef ik beeldende kunst en erfgoed een context 
naar aanleiding van deze publicaties wordt ik regelmatig uitgenodigd om beschouwingen op maat te geven

Curator statement Als kunstenaar, theatermaker, spreker verbind ik disciplines, culturen, tijdperken, locaties en perspectieven
-Martine Mees (Stichting Cultbee) Van Rooij is 'kunstbeschouwer'
-Hans Roelofs (Pluskrant) auteur, spreker, curator Van Rooij is 'cultuurpromotor'
-Alette de Groot (De Biotoop) Van Rooij is 'Ambassadeur van kunst in de openbare ruimte'

Hieronder een overzicht van de diverse uitgaven met daarin publicaties
De recentste publicaties worden op de homepagina genoemd

Beschouwingen, recensies en interviews rond cultuur en geschiedenis, poëzie en proza in:

Glossy's (algemeen)
2001-17 Most Magyarul, Hongarije Magazine (sinds 1996, interculturele glossy), musea, kunst, erfgoed, muziek, literatuur, geschiedenis
2015-17 +Pluskrant Magazine (sinds 2013 glossy, voor Smallinger- en Opsterland) Gerhilds kunst & erfgoedrubriek, 11x 
(nb zie Online Stichting Pluskrant 2004)
Friesland Post (magazine), proza       

Online
Algemeen
Pluskrant.nl, Internetkrant van Stichting Pluskrant, 2004 (Vanaf 1987 Pluskrant in weekbladen Optimaal, Bijtijds, Echt Drachten, Drachtster Courant, Breeduit):
2014-heden Gerhlds Cultuur/muziek + Boek/cdrubriek 16x + Kunstrubriek 132x

Kunst
Galeries.nl, gastschrijver 98 rubriek Kunst van de dag, december 2015 (31x); verwacht juni 2017
Keunstwurk.nl (1x in memoriam)

FRIA.nl, Friese Kunstenaarsvereniging (verslagen Kunstenaars in beeld, museabezoek)
Beelden
nkvb.nl, Nederlandse Kring van Beeldhouwers, (1x in memoriam)

Literair erfgoed
wgvandehulst.nl (opgeslagen bij KB, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag) (literair, 2x)

Vakbladen per discipline
Keramiek
Keramiek uitgave van NVK, Nederlandse Vakgroep Keramisten
Klei & Hobby, uitgave Stichting Klei
Klei Keramisch Magazine
Keramiek in al zijn facetten
Textiel, fibers 
Textiel Plus (7x kunst, (internationale) musea, boek/catalogus)
Weven, uitgave van Weefnetwerk (ca 3x etymologisch)
Beeldende kunst
Artschool Magazine (3x, kunst educatief)
Palet (1x, grafiek);
Forma Aktueel uitgave van Forma Aktua (3x,r grafiek en boekkunst)
Hout
Aktie-Radius uitgave van Radius, Nederlandse Vereniging van Houtdraaiers (2x, etymologisch)
Film
Filmkrant NNFF (Noord Nederlands Film Festival) (2x) Hongaarse Film en HA-Zfestival)
Filosofisch
Tattwa bulletin (id. oecumenisch) (12x interviews, beschouwingen over kunst en boeken; ook illustraties)
Numismatiek
Muntkoerier (9x, numismatische kunst en internationale musea beschouwingen)
Musea
Impost, uitgave Belasting & Douane Museum (beschouwingen kunst, numismatiek, etymologie, literair)
Galeries:
GBV folders Galerie Bloemrijk Vertrouwen en GBV Kunst&Concertzaal

Idem in Kranten/magazines
Algemeen
Actief
Nieuwe Dockumer Courant, Nieuwsblad Noord-Oost Friesland
Vrouw, emancipatie
Vrouw (Vrouwenkrant Amsterdam, illustraties)
SOFA (illustraties)
Lover (illustraties)

(Volks)literatuur
De fleanende Krie van FFKB, Kristlik Fryske Folksbibleteek (interviews met kunstenaars; poëzie en poeziebeschouwing)

Regionaal: Toegankelijke beschouwing of interview over kunst, erfgoed, geschiedenis
De brêgebidler, doapskrante fan Aldtsjerk en omkriten (2001-2005; 2014-2015) 17x
De Einekoer, dorpskrant van Gytsjerk (ca 2000), 1x
De Harker, dorpskrant van Lippenhuzen, rubriek Dorpsgeschiedenis en kunst (2015-2017), 14x
De Koeketromp, dorpskrant Oentsjerk, rubriek Kunst in Oentsjerk (2016-2017) 6x
Heidepraet, dorpskrant Noardburgum, o.a. rubriek Heide (2001-2005; 2014-2017), 77x
Ut de Twa Doarpen, dorpskrant Munein en Readtsjerk, rubriek Kunst in zicht (2013-2017), 15x
Tusken Wâld en Wetter, Doarpskrante fan Hurdegaryp (2013-2014), 10x
Yn'e line, dorpskrant Tytsjerk (2013), 1x

Klikgids (6 jaar) zie boeken

Anders online,
Muziek, theater, etymologie voor typsfans.nl en typsfans.be